Rola wychowawcy w procesię oddzialywan resocjalizacyjnych zakladów poprawczych.


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Osoba wychowawcy, jej cechy, osobowosc, funkcje i zadania

1.1 Wychowawca-nauczyciel w pogladach wybitnych pedagogów……….. 5
1.2 Sylwetka efektywnego wychowawcy -cechy charakteru ………..11
1.3 Zadania i funkcje wychowawców ………..18

Rozdzial II
Techniki, metody i systemy oddzialywan w resocjalizacji.

2.1 Diagnozowanie w pedagogice resocjalizacyjnej……….. 21
2.2 Wybrane techniki oddzialywan resocjalizacyjnych ………..27
2.2.1 Antropotechnika……….. 28
2.2.2 Kulturotechnika ………..32
2.2.3 Psychoterapia ………..38
2.3 Systemy oddzialywan wychowawczych w resocjalizacji……….. 44

Rozdzial III
Oddzialywania resocjalizacyjne w warunkach zakladów poprawczych

3.1 Pozycja i kompetencje wychowawcy w zakładzie poprawczym ………..45
3.2 Swoistosc oddzialywan resocjalizacyjnych i postawy wychowawczej ………..50
3.3 Osobowosc wychowanków rodzaje oddzialywan resocjalizacyjnych……….. 54
3.4 Rola wychowawcy w zagospodarowaniu czasu wolnego podopiecznych ………..57

Rozdzial IV
Skutecznosc form stosowanych w oddzialywaniach resocjalizacyjnych

4.1 Bledy wychowawcze w praktyce resocjalizacyjnej……….. 61
4.2 Skutecznosc resocjalizacji w warunkach izolacji ………..64
4.3 Skutecznosc oddzialywan wychowawczych……….. 69

Zakończenie ………..73
Bibliografia……….. 74


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>