Resocjalizacja młodzieży w zakladach karnych na przykładzie wiezienia w XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I.
Resocjalizacja jako proces zmian w osobowosci czlowieka

1. Pojecie resocjalizacji……… 4
2. Cele resocjalizacji ………6
3. Zasady resocjalizacji……… 12


Rozdzial II.
Zaklady karne jako instytucje resocjalizacyjne

1. Postawy formalno – prawne ………17
2. Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego……… 19
3. Wykonawca zadan resocjalizacyjnych ………25


Rozdzial III.
Oddzialywania resocjalizacyjne na skazanych – badania wlasne

1.Obszar oddzialywania resocjalizacyjnego ………28
2. Przebieg badan ………30
3. Wnioski……… 38

Zakończenie ………40
Bibliografia……… 41
Aneks……… 43


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>