Zapotrzebowanie na stymulacje kobiet skazanych na przykładzie Zakladu Karnego.


Wstęp

I. Czesc teoretyczna.

1. Pojecie stymulacji.
2. Teoria "Poszukiwania Doznan" M.
Zuckermana.
3. Koncepcje temperamentu.
3.1. Przeglad teorii temperamentu w ujęciu; Allporta,
Mehrabiana, Goldshmitha i Camposa, Thomasa i Chess, Bussa i
Plomina.
3.2. Psychotycznosc, Ekstrawersja, Neurotycznosc
jako glówne wymiary temperamentu wg. H.J. Eysencka.
4. Zwiazek reaktywnosci z zapotrzebowaniem na
stymulacje i z aktywnoscia.
4.1. Analiza pojecia reaktywnosci.
4.2. Proces regulacji stymulacji i posrednio
aktywacji.
4.3. Czynniki warunkujace róznice indywidualne w
zakresię optymalnego poziomu aktywacji (optimum
stymulacji).
4.4. Aktywna i bierna regulacja stymulacji na poziomie
mechanizmu fizjologicznego reaktywnosci.
4.5. Zmiana zapotrzebowania na stymulacje przy
aktywnej i biernej regulacji stymulacji.
4.6. Reaktywnosc a zdolnosc regulacji stymulacji i
w efekcie aktywacji.
5. Agresja.
5.1. Teorie zachowan agresywnych.
5.2. Pojecie agresji i motywy czynnosci agresywnych.


II. Rozdzial metodologiczny.

1. Problematyka badawcza. Cele i hipotezy badawcze.
2. Metody i techniki badan.
3. Charakterystyka wlasnych narzedzi badawczych.
4. Charakterystyka terenu badan. Populacja badawcza.


III. Analiza wyników .

1. Wyniki badan przeprowadzone Skal± Poszukiwania
Wrazen (SSS) M. Zuckermana.
2. Wyniki badan przeprowadzone inwentarzem EPQ-R.
3. Wyniki przeprowadzone Inwentarzem Psychologicznym
Syndromu Agresji.


IV. Wnioski koncowe.

Bibliografia.
Spis tabel.
Spis rycin.
Aneks.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>