Wpływ samorzadnosci na zachowania i postawy wychowanków na przykładzie placówki resocjalizacyjnej w XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Samorzadnosc i jej wartość spoleczna.

1.1. Charakterystyka samorzadnosci w róznych jej formach i srodowiskach wystepowania………6
1.2. Cele i zadania samorzadnosci………12
1.3. Psychologiczno-spoleczny aspekt samorzadnosci ………17
1.3.1. Rozwijanie samorzadnosci w grupie ………17
1.3.2. Tworzenie wiezi społecznych w grupie………20
1.3.3. Rozwiazywanie konfliktów w grupie ………23


Rozdzial II
Samorzadnosc placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych.

2.1. Rodzaje placówek opiekunczo-wychowawczych………29
2.2. Zadania placówek opiekunczo-wychowawczych………30
2.3. Rola i znaczenie swietlic terapeutycznych………35
2.3.1. Funkcje swietlic terapeutycznych………39
2.4. Działalność samorzadowa w placówkach resocjalizacyjnych………45
2.5. Samorzadnosc jako skuteczna metoda oddzialywan wychowawczych………47


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan………51
3.2. Problemy badawcze………51
3.3. Hipotezy badawcze………52
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………53


Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych………56

Zakończenie ………63
Bibliografia………66
Spis wykresów………69
Aneks………70

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>