Przejawy podkultury wieziennej oraz jej wpływ na funkcjonowanie zakladu karnego.Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Obraz podkultury wieziennej

1.1 Pojecie kultury i podkultury ………. 5
1.2 Etiologia podkultury wieziennej ………. 7
1.3 Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne ………. 9
1.4 Elementy grup nieformalnych w zakładzie karnym ………. 14

Rozdzial II.
Przejawy podkultury wieziennej

2.1 Poczucie odrebnosci grupowej ………. 27
2.2 Struktura w populacji ‚grypsujacych’………. 30
2.3 System wartosci w podkulturze wieziennej ………. 35
2.4. Środki zabezpieczajace funkcjonowanie grupy nieformalnej………. 43
2.5 Gwara wiezienna – ‚gryps’ ………. 51
2.6 Tatuaze – ‚dziargi’………. 63
2.7. Zjawisko samoagresji i symulowania chorób ………. 70
2.8 Wpływ transformacji ustrojowej w Polsce na obraz podkultury wieziennej………. 78

Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i zakres badan………. 81
3.2. Problem badawczy i pytania badawcze ………. 82
3.3 Metody i techniki prowadzonych badan ………. 84
3.4 Miejsce i czas prowadzonych badan……….. 88
3.5 Organizacja badan oraz charakterystyka badanej populacji………. 90

Rozdzial IV.
Analiza wyników badan wlasnych

4.1 Przestrzeganie zasad podkultury wieziennej………. 95
4.2 Zakres obowiazywania zasad podkultury wieziennej………. 106
4.3 Przestrzeganie zasad podkultury wieziennej przez funkcjonariuszy ………. 109

Zakończenie ………. 113
Bibliografia ………. 116
Aneks………. 118


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>