Eksperyment, jako metoda analizy zaleznosci przyczynowych.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Eksperyment, jako metoda zaleznosci przyczynowych.

1.1 Eksperymentalne sprawdzanie hipotez przyczynowych………13

Rozdzial 2.
Schematy eksperymentalne.

2.1. Schemat z dwukrotnym pomiarem w jednej grupie………20
2.2. Schemat szeregów czasowych………20
2.3. Schemat z grupa kontrolna bez pretestu………22
2.4. Schematy z dwukrotnym pomiarem w róznych grupach (bez i z grupami kontrolnymi) ………24
2.5. Schemat Solomona ………26
2.6. Schemat bez pretestu i bez grupy kontrolnej………27
2.7. Schemat z powtarzaniem bodzca w jednej grupie………29
2.8. Schemat rotacyjny………30

Rozdzial 3.
Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach spolecznych.

3.1. Eksperyment projektowany w terenie………31
3.2. Eksperyment laboratoryjny………32
3.3. Eksperyment Ex-post-facto ………33
3.4. Eksperyment projekcyjny………34
3.5. Eksperymenty jednoczesne i sukcesywne………35

Podsumowanie………37
Bibliografia ………38

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>