Crowdfunding jako alternatywna forma finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce

10 lutego 2020 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Tradycyjne formy finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

1.1 Inwestycje jako forma aktywności gospodarczej przedsiębiorstw
1.2 Bank tradycyjnym dostawcą źródeł finansowania
1.3 Leasing i factoring jako ograniczone źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
1.4 Inne formy finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

Rozdział 2
Crowdfunding w praktyce pozyskiwania kapitału inwestycyjnego

2.1 Geneza oraz istota crowdfundingu
2.2 Modele i typologia crowdfundingu
2.3 Przebieg procesu finansowania społecznościowego
2.4 Wady i ryzyko crowdfundingu
2.5 Przewaga crowdfundingu nad tradycyjnymi źródłami finansowania

Rozdział 3
Crowdfunding w Polsce – analiza polskiego rynku finansowania społecznościowego

3.1 Cel, zakres i metoda badań
3.2 Crowdfunding w Polsce – uwarunkowania prawne
3.3 Kształtowanie się crowdfundingu w Polsce
3.4 Rynek finansowania społecznościowego w Polsce – charakterystyka
3.5 Analiza efektywności crowdfundingu w Polsce.
3.6 Kampanie crowdfundingowe zakończone sukcesem

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załącznik 1
Załącznik 2