Kategoria: Leasing

Prace z dziedziny Leasing. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Leasing jako forma finansowania długookresowego na rynku nieruchomości.

Przez administrator

Wstęp ………. 3 Rozdział I. Ogólna charakterystyka rynku nieruchomości 1.1. Istota i cechy rynku nieruchomości ………. 4 1.2. Podział rynku nieruchomości ………. 13 1.3. Model działania i czynni kształtujące rynek nieruchomości w Polsce ………. 17 Rozdział II. Przebieg transakcji leasingowych 2.1. Transakcje leasingu………. 24 2.2. Umowa leasingowa ………. 26 2.3.…

Leasing jako alternatywa kredytu bankowego w finansowaniu MSP na przykładzie firmy Lukrecja Sp. z o.o.

Przez administrator

Wstęp…………11 Rozdział 1. Charakterystyka sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 1.1. Definicja sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ………..13 1.2. Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski ………..18 1.3. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ………..25 1.4. Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw ………..32 Rozdział…

Leasing jako źródło finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Istota i cechy leasingu 1. Pojęcie leasingu i zarys historyczny rozwoju leasingu ……….4 2. Rodzaje leasingu ……….9 3. Leasing a inne umowy cywilnoprawne………. 16 Rozdział II Podatkowe aspekty umów leasingowych w Polsce 1. Podstawowe elementy umowy leasingowej………. 21 2. Leasing a podatek od towarów i usług……….27 3.…

Leasing operacyjny a leasing finansowy. Różnice i korzyści płynące dla przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Charakterystyka leasingu. 1.1 Pojęcie i istota leasingu………..7 1.2 Rodzaje leasingu………..13 1.2.1 Leasing finansowy i operacyjny………..14 1.2.2 Leasing bezpośredni i pośredni ………..17 1.2.3 Leasing zwrotny i tendencyjny ………..18 1.2.4 Pozostałe rodzaje leasingu ………..21 1.3 Uczestnicy transakcji leasingowej ………..25 1.4 Wady i zalety leasingu ………..35 Rozdział II Leasing w…

Leasing jako alternatywne źródło finansowania działalności gospodarczej na podstawie przedsiębiorstwa usługowego.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Źródła finansowania działalności gospodarczej 1. Kapitały własne ……….7 2. Finansowanie obce………. 9 2.1. Kredyty ……….11 2.2. Leasing ……….13 2.3. Obligacje………. 14 2.4. Faktoring………. 15 Rozdział II Istota i rodzaje leasingu 1. Pojęcie i geneza leasingu………. 19 2. Rodzaje leasingu i ich charakterystyka ……….22 3. Leasing w świetle…

Leasing w finansowaniu działalności gospodarczej.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Przedsiębiorstwo jako podstawowe ogniwo gospodarki 1.1. Działalność gospodarcza( wg ustawy o swobodzie gospodarki) oraz jego istota. 1.2. Funkcje przedsiębiorstwa………… 7 1.3. Finansowanie przedsiębiorstwa………… 9 1.4. Specyfikacja rynku leasingowego w Polsce………… 11 Rozdział II Charakterystyka leasingu jako formy finansowania nakładów inwestycyjnych 2.1. Geneza i etapy rozwoju leasingu………… 13…

Outsourcing i leasing personalny w procesie sprawnego zarządzania firmą.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Sprawne zarządzanie firmą podstawą jej funkcjonowania. 1.1. Pojęcie zarządzania………8 1.2. Cechy i aspekty zarządzania………11 1.3. Funkcje zarządzania………17 1.4. Produktywność, czyli efekty………22 Rozdział 2 Outsourcing jako usługa zewnętrzna dla firmy w świetle specjalistycznej literatury. 2.1. Pojęcie i funkcje outsourcingu………27 2.2. Cele i zadania outsourcingu………31 2.3. Rodzaje i typy…

Rozwój rynku leasingowego w Polsce

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział 1. Formy finansowania przedsiębiorstw 1.1. Pojęcie i istota przedsiębiorstwa…….. 5 1.2. Wewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw ……..11 1.3. Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa…….. 13 Rozdział 2. Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa 2.1. Istota i rodzaje leasingu……..18 2.2. Podmiot i przedmiot leasingu…….. 24 2.3. Umowa leasingu……..26 Rozdział 3. Przekrojowa analiza rynku…

Wykorzystanie leasingu do finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw oraz formy finansowania działalności gospodarczej 1.1 Pojęcie przedsiębiorstwa, jego cele i funkcje ……….4 1.2 Podział i źródła pochodzenia form finansowania przedsiębiorstw………. 8 1.2.1. Kapitał własny i obcy ……….10 1.2.2 Finansowanie krótko i długoterminowe………. 21 Rozdział II Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej 2.1 Przedmiot…

Leasing w ujęciu bilansowym i podatkowym

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Ogólna charakterystyka leasingu. 1.1. Podstawowe definicje i pojęcia związane z leasingiem ………..5 1.2. Podział leasingu według wybranych kryteriów ………..9 1.3. Zalety i wady leasingu………..16 Rozdział II Leasing w polskich ustawach podatkowych i rachunkowych. 2.1. Procedura leasingowa z punktu widzenia korzystającego………..21 2.2. Podstawy prawne leasingu………..22 2.2.1 Regulacje podatkowe…

Leasing w aspekcie prawnym i finansowym

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Charakterystyka leasingu. 1.1. Pojęcie i istota leasingu. 1.2. Rodzaje leasingu. 1.3. Zalety i wady leasingu. Rozdział II Analiza zasad i warunków umów leasingowych. 2.1. Umowa leasingowa w świetle Kodeksu Cywilnego. 2.1.1. Zakres czynności obu stron. 2.1.2. Przyczyny wygaśnięcia leasingu. 2.1.3. Pozostałe ważne aspekty umowy leasingu. 2.2. Model…