Leasing, jako zewnętrzne źródło finansowania.


Wstęp ………… 5

Rozdział 1
Charakterystyka leasingu

1.1 Geneza i istota leasingu…………9
1.2 Różnorodność form leasingowych…………18
1.3 Pozostałe rodzaje leasingu…………22


Rozdział 2
Umowy leasingowe

2.1 Uczestnicy transakcji leasingowej …………27
2.2 Przedmioty umowy leasingowej …………33
2.3 Warunki umowy leasingowej………… 39


Rozdział 3
Regulacje podatkowe leasingu

3.1 Leasing w świetle przepisów podatkowych………… 47
3.2 Księgowe ujęcie leasingu operacyjnego………… 53
3.3 Księgowe ujęcie leasingu finansowego …………60


Rozdział 4
Analiza empiryczna opłacalności leasingu

4.1 Decyzje leasingowe …………63
4.2 Opłacalność leasingu w stosunku do alternatywnych form finansowania inwestycji …………75
4.3 Przykłady ewidencji księgowej w księgach korzystającego………… 86


Zakończenie………… 90
Bibliografia …………92
Spis tabel …………93
Spis rysunków …………94