Aspekt ekonomiczny stosowaniu leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce. 4.17/5 (24)


Wstęp………4

Rozdział I
Charakterystyka leasingu.

1.1 Powstanie leasingu i jego początki………6
1.2 Historia leasingu w Polsce………10
1.3 Rozprzestrzenianie leasingu na świecie………12
1.4 Istota leasingu i podstawy prawne………18
1.5 Klasyfikacja leasingu………25
1.51 Leasing operacyjny………27
1.5.2 Leasing finansowy………29
1.5.3 Leasing bezpośredni a leasing pośredni………30
1.5.4 Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych i unikatowych………31
1.5.5 Leasing krótko-, średnio- i długoterminowy………34
1.5.6 Leasing czysty i pełny………35
1.5.7 Leasing ‚podatkowy’………35
1.5.8 Leasing ‚zwrotny’………36
1.5.9 Leasing ‚norweski’ (‚z góry’)………37
1.5.10 Leasing z pełnym i częściowym zwrotem kosztów………37
1.5.11 Leasing międzynarodowy………38
1.5.12 Leasing ‚tenencyjny’………39
1.5.13 Leasing ‚mieszany’ (operacyjno-finansowy)………40
1.5.14 Pozostałe podziały………41


Rozdział II
Funkcjonowanie leasingu w Polsce.

2.1 Początki i rozwój leasingu w Polsce………44
2.2 Cechy charakterystyczne leasingu w Polsce………57


Rozdział III
Aspekt ekonomiczny rozwoju leasingu w Polsce.

3.1 Powody wykorzystywania leasingu przez polskie przedsiębiorstwa………61
3.1.1 Rozwój potrzeb inwestycyjnych………61
3.1.2 Popyt na leasing i czynniki kształtujące to zjawisko………71
3.2 Efektywność leasingu w porównaniu do innych form finansowania inwestycji………74
3.3 Wpływ realizacji umowy leasingu na sytuacje ekonomiczną przedsiębiorstwa………84
3.3.1 Czynniki ograniczające celowość wykorzystania leasingu………84
3.3.2 Wpływ leasingu na sytuację wewnętrzną przedsiębiorstwa………85


Zakończenie………92
Bibliografia ………93


Oceń