Leasing jako alternatywne źródło finansowania aktywów trwałych przedsiębiorstwa


Wstęp…………3

Rozdział I
Istota, cel i podstawy prawne leasingu w Polsce.

1.1. Geneza powstania leasingu i jego rozwój w Polsce…………4
1.2. Uwarunkowania prawne leasingu w Polsce…………8
1.3. Powszechna klasyfikacja leasingu…………10
1.4. Wady i zalety leasingu…………15


Rozdział II
Leasing w prawie cywilnym.

2.1. Definicja umowy leasingu oraz jej charakterystyka…………20
2.2. Podstawowe elementy umowy leasingu…………23
2.3. Przedmiot leasingu i jego możliwe opcje przeniesienia własności…………24
2.4. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność finansującego…………27
2.5. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność korzystającego …………33
2.6. Rozwiązanie umowy leasingu i ewentualne przeniesienie własności …………36


Rozdział III
Leasing w rachunkowości polskiej i międzynarodowej.

3.1. Leasing w polskich normach rachunkowości …………42
3.2. Leasingu i jego aspekty podatkowe…………46
3.3. Leasing w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości…………50
3.4. Ewidencja leasingu finansowego…………60
3.4.1. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu finansującego…………61
3.4.2. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu korzystającego …………64
3.5. Ewidencja leasingu operacyjnego…………66
3.5.1. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu finansującego…………66
3.5.2. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu korzystającego…………68
3.6. Ujęcie leasingu w sprawozdaniach finansowych leasingodawcy i leasingobiorcy…………69


Rozdział IV
Leasing finansowy i operacyjny samochodów w firmie CBiDGP Sp. z o.o.

4.1. Leasing operacyjny…………79
4.2. Leasing finansowy…………83


Zakończenie…………93
Bibliografia…………94
Spis tabeli, rysunków i schematów…………98
Załącznik…………99