Leasing jako źródło finansowania inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp

Rozdział 1.
Istota i gospodarcze znaczenie inwestycji rzeczowych

1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji
1.2. Źródła finansowania inwestycji
1.3. Rachunek efektywności inwestycji


Rozdział 2.
Charakterystyka leasingu – aspekty prawne i ekonomiczne

2.1. Pojęcie, przedmiot i rodzaje leasingu
2.2. Podatkowe aspekty umowy leasingowej
2.3. Polski rynek usług leasingowych


Rozdział 3
Opłacalność transakcji leasingowych

3.1. Wybór źródła finansowania inwestycji rzeczowych – leasing czy kredyt
3.2. Zalety i wady leasingu dla korzystającego (leasingobiorcy)
3.3. Koszty i korzyści wynikające z umowy leasingu


Rozdział 4
Analiza finansowa leasingu i kredytu bankowego na przykładzie spółki „M…U” Sp. z o.o.

4.1. Znaczenie leasingu w finansowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
4.2. Ogólna charakterystyka spółki „M…U” Sp. z o.o.
4.3. Ocena opłacalności leasingu w porównaniu z zakupem majątku sfinansowanym kredytem w spółce „M…U” Sp. z o.o
4.4. Korzyści leasingu przy uwzględnieniu przyszłych działań przedsiębiorstwa


Zakończenie.
Bibliografia.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>