Leasing jako jedna z form finansowania działalności przedsiębiorstw.


Wstęp.

Rozdział I.
Geneza i charakterystyka leasingu w Polsce

1.1.Geneza i rozwój leasingu………..5
1.2. Istota i pojęcie leasingu……….. 6
1.4. Bariery rozwoju leasingu……….. 15


Rozdział II.
Rodzaje leasingu i ich charakterystyka

2.1. Leasing operacyjny ………..18
2.2. Leasing finansowy ………..20
2.3. Inne formy leasingu……….. 22
2.4. Wady i zalety leasingu……….. 23
2.4.1. Dla leasingodawcy……….. 23
2.4.2. Dla leasingobiorcy………..24


Rozdział III.
Charakterystyka transakcji leasingowych

3.1.Podmioty transakcji leasingowych ………..30
3.2.Przedmiot transakcji leasingowych……….. 30
3.3.Umowa leasingowa ………..31
3.4. Zakończenie umów leasingowych……….. 42


Rozdział IV
Zastosowanie leasingu w praktyce na przykładzie wybranej firmy

4.1.Przykład leasingu operacyjnego ………..45
4.1.1.Przykład leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego w firmie Subkombi Sp. z o.o…..45
4.1.2. Przykład leasingu operacyjnego samochodu osobowego w firmie Mixelectronics S.A………… 49
4.2. Przykład leasingu finansowego samochodu ciężarowego w firmie ATMLogistic……….. 53


Zakończenie ………..56
Wykaz tabel ………..58
Wykaz rysunków……….. 59
Bibliografia ………..60