Formy finansowania inwestycji na przykładzie leasingu

Wstęp……….3

Rozdział I
Inwestycje.

1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji……….6
1.2. Zarządzanie ryzykiem w inwestowaniu ……….11
1.3. Sposoby finansowania inwestycji……….15
1.3.1. Kredyty bankowe……….19
1.3.2. Leasing ……….26
1.3.3. Pożyczki pieniężne……….30


Rozdział II
Leasing jako forma finansowania inwestycji

2.1. Pojęcie i istota leasingu ……….33
2.2. Rodzaje leasingu ……….37
2.3. Zalety i wady leasingu ……….41


Rozdział III
Ważniejsze aspekty umowy leasingowej

3.1. Umowa leasingowa w świetle Kodeksu Cywilnego ……….44
3.1.1. Zakres czynności obu stron ……….46
3.1.2. Przyczyny wygaśnięcia leasingu ……….47
3.1.3. Pozostałe ważne aspekty umowy leasingu ……….48
3.2. Model zobowiązań w umowie leasingowej……….52
3.3. Charakter prawny umowy leasingowej ……….52
3.4. Zasady leasingu dla przedsiębiorstw ……….54


Rozdział IV
Wykorzystanie leasingu do finansowania inwestycji na przykładzie firmy budowlanej

4.1. Leasing jako forma finansowania inwestycji……….57
4.2. Rynek kapitałowy w Polsce ……….63
4.3. Wykorzystanie leasingu do finansowania inwe
stycji budowlanych……….71

4.4. Analiza teoretyczna leasingu i kredytu bankowego ……….72
4.5. Porównanie ofert banków i firm leasingowych……….75


Wnioski……….82
Podsumowanie……….83
Bibliografia……….85
Aneks ……….89