Leasing źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa.


Wstęp.

Rozdział I
Istota i źródła finansowania inwestycji.

1.1. Istota.
1.2. Źródła finansowania.
1.3. Finansowanie zewnętrzne wewnętrzne.


Rozdział II
Charakterystyka leasingu.

2.1. Pojęcie leasingu.
2.2. Leasing bezpośredni i pośredni.
2.3. Leasing operacyjny i finansowy.
2.4. Leasing zwrotny i odnawialny.


Rozdział III
Analiza finansowa leasingu.

3.1. Podmioty uczestniczące w leasingu.
3.2. Własność przedmiotu leasingu.
3.3. Używanie przedmiotu leasingu albo używanie i pobieranie pożytków.
3.4. Podstawa prawna leasingu w Polsce.
3.5. Leasing formą finansowania przedsiębiorstwa.
3.6. Leasing a kredyt bankowy jako źródła finansowania inwestycji.
3.7. Zalety i wady leasingu.
3.8. Zagrożenia rozwoju leasingu.


Zakończenie.
Spis tabel.
Spis rysunków.
Słownik pojęć.
Bibliografia.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>