Wykorzystanie leasingu w finansowaniu przedsiębiorstwa XYZ (producent pasztetów i konserw mięsnych)


Wstęp……….4

Rozdział I
Leasing w polskim systemie prawa

1.1 Rodzaje leasingu……….6
1.2 Podmioty leasingu……….17
1.3 Przedmioty umowy leasingu……….18
1.4 Umowa leasingu w polskim prawie……….19


Rozdział II
Źródła finansowania inwestycji małych i średnich firm

2.1 Sytuacja finansowa małych i średnich firm……….23
2.2 Wybór źródeł finansowania……….26
2.2.1 Źródła wewnętrzne……….27
2.2.2 Źródła zewnętrzne……….29
2.3 Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze środków własnych……….32
2.4 Finansowanie działalności przedsiębiorstw za pomocą kapitału niosącego ryzyko inwestycyjne dla inwestora……….33


Rozdział III
Charakterystyka firmy XYZ s.a.

3.1 Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa……….34
3.2 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa……….37
3.3 Strategia organizacji oraz rozwoju firmy……….39
3.4 System zarządzania przedsiębiorstwem……….41


Rozdział IV
Możliwości wykorzystania leasingu w finansowaniu firmy XYZ S.A.

4.1 Rodzaje podjętych inwestycji……….43
4.2 Pochodzenie środków na finansowanie inwestycji……….44
4.3 Udział leasingu w finansowaniu inwestycji……….45
4.4 Ocena zasadności wykorzystania leasingu jako źródła finansowania inwestycji……….49


Uwagi końcowe i wnioski……….51
Bibliografia……….53
Spis tablic……….56
Spis wykresów……….57

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>