Leasing operacyjny i finansowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie zakupu środka transportu.


Wstęp………..5

Rozdział I
Źródła finansowania przedsiębiorstw

1.1. Finanse przedsiębiorstwa………..7
1.1.1. Działalność przedsiębiorstwa oraz skutki utraty płynności finansowej…………7
1.1.2. Źródła pozyskiwania kapitałów…………14
1.2. Finansowanie obce………..18
1.2.1. Kredyty ………..19
1.2.2. Obligacje……….. 21
1.2.3. Factoring……….. 23
1.3. Finansowanie zakupu środków transportu ………..26

Rozdział II
Leasing

2.1. Charakterystyka leasingu……….. 28
2.1.1. Historia umowy leasingowej na świecie……….. 28
2.1.2. Historia umowy leasingowej w Polsce……….. 32
2.1.3. Istota i pojęcie leasingu ………..39
2.1.3. Zalety i wady leasingu ………..42
2.2. Rodzaje leasingu i ich charakterystyka ………..43
2.2.1. Leasing operacyjny ………..44
2.2.2. Leasing finansowy ………..45
2.2.3. Pozostałe rodzaje leasingu……….. 48
2.3. Porównanie leasingu z umowami o podobnym charakterze ………..49
2.3.1. Leasing a kredyt……….. 49
2.3.2. Leasing a najem i dzierżawa……….. 50

Rozdział III
Analiza leasingów w aspekcie zakupu środka transportu.

3.1. Analiza leasingu operacyjnego przy zakupie środków transportu………… 55
3.2. Analiza leasingu finansowego w aspekcie zakupu środka transportu………… 60
3.3. Różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym w aspekcie zakupu środka transportu………… 62

Zakończenie……….. 67
Spis wykorzystanych źródeł ……….. 69
Spis schematów………..72
Spis tabel……….. 72

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>