Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa


Wstęp

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka leasingu

1.1. Historia leasingu ……….7
1.2. Pojęcie i istota leasingu………. 9
1.3. Rodzaje leasingu………. 11


Rozdział 2
Transakcje leasingowe

2.1. Podmiot transakcji leasingowej ……….19
2.2. Przedmiot transakcji leasingowej ……….23
2.3. Umowa leasingowa ……….25
2.4. Podatkowe aspekty leasingu………. 27


Rozdział 3
Leasing, a inne formy finansowania

3.1. Wady i zalety leasingu ……….30
3.2. Porównanie leasingu z innymi formami finansowania przedsiębiorstw ……….34


Rozdział 4
Rynek leasingowy w Polsce i na Świecie

4.1. Specyfikacja rynku leasingowego w Polsce………. 41
4.2. Leasing Polski na tle państw europejskich ……….51
4.3. Wnioski z części badawczej ……….55


Zakończenie ……….57
Bibliografia ……….59
Spis tabel, wykresów, schematów………. 62


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>