Leasing operacyjny a finansowy na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdział 1
Istota, uwarunkowania i zasady leasingu

1.1. Istota leasingu
1. 2. Rodzaje leasingu
1. 2.1. Leasing bezpośredni
1. 2.2. Leasing pośredni
1. 2.3. Leasing finansowy
1. 2.4. Leasing operacyjny
1. 3. Zawieranie umowy leasingu
1. 4. Zalety leasingu
1. 5. Wady leasingu


Rozdział 2
Księgowe i podatkowe aspekty leasingu

2.1. Księgowe ujęcie umów leasingu
2.2. Leasing w MSR
2.3. Podatkowe aspekty leasingu
2.4. Wyniki finansowania leasingowego za rok 2006


Rozdział 3
Opłacalność transakcji leasingowych na przykładzie firmy XYZ

3.1. Charakterystyka firmy XYZ
3.2. Opłacalność leasingu operacyjnego i finansowego
3.3. Wnioski z przeprowadzonego badania opłacalności transakcji leasingowych


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>