Leasing w aspekcie podatkowym i bilansowym


Wstęp…………4

Rozdział I
Istota i przedmiot leasingu

1. Pojęcie, geneza i klasyfikacja leasingu………… 6
2. Uczestnicy transakcji leasingowej …………10
3. Umowy leasingu …………14
4. Raty leasingowe i zakończenie transakcji …………17
5. Opłaty leasingowe …………17
6. Korzyści umowy leasingowej i zakończenie umowy…………. 19


Rozdział II
Leasing w prawie podatkowym

1. Leasing w świetle przepisów o podatku dochodowym…………23
2. Podatkowa klasyfikacja leasingu – leasing operacyjny a leasing finansowy…………26
3. Leasing a podatek VAT…………29
4. Przychody i koszty dotyczące transakcji leasingu………….32
5. Porównanie umowy leasingu z podobnymi umowami prawa cywilnego i bankowego………….32


Rozdział III
Bilansowe ujęcie leasingu

1. Definicja i sposób wyceny umów leasingu…………38
2. Klasyfikacja leasingu – leasing operacyjny i leasing finansowy………….41
3. Ogólne zasady ewidencji leasingu…………42
4. Leasing finansowy i operacyjny w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy i leasingodawcy………….49


Rozdział IV
Leasing jako forma kredytowania na przykładzie XYZ.

1. Charakterystyka banku XYZ …………52
2. Oferta leasingu w XYZ 54
3. Zasady funkcjonowania kredytu na przykładzie XYZ………….58
4. Wady i zalety kredytu i leasingu………….61
5. Efektywność leasingu………… 63


Zakończenie
Bibliografia
Spis schematów
Spis tabel

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>