Leasing finansowy w ujęciu finansowym i księgowym


Wstęp……….3

Rozdział I.
Charakterystyka leasingu

1.1. Historia leasingu……….4
1.2. Leasing w Polsce……….7
1.3. Rodzaje leasingu……….11
1.4. Zalety i wady leasingu……….17


Rozdział II.
Charakterystyka leasingu finansowego

2.1. Przedmioty transakcji leasingu finansowego………. 21
2.2. Podmioty transakcji leasingu finansowego………. 25
2.3.Umowa leasingu finansowego 30


Rozdział III.
Ewidencja księgowa leasingu finansowego

3.1. Ewidencja księgowa leasingu finansowego u leasingobiorcy………. 36
3.2. Ewidencja księgowa leasingu finansowego u leasingodawcy………. 43


Zakończenie………. 50
Bibliografia………. 53
Spis tabel………. 56
Spis schematów………. 56
Spis wykresów ……….56

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>