Tag: Leasing pisanie prac

Leasing jako forma finansowania inwestycji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp …….3 Rozdział I. Interpretacja leasingu 1. Geneza leasingu………5 2. Idea leasingu ………10 3. Klasyfikacja leasingu………13 3.1. Leasing finansowy ………18 3.2. Leasing operacyjny………22 Rozdział II. Umowy leasingowe 1. Warunki umowy leasingowej………24 2. Podmioty umowy leasingowe………46 3. Przedmioty umowy leasingowej………50 4. Księgowe ujęcie leasingu operacyjnego……… 58 5. Ksiegowe ujęcie leasingu finansowego……… 62 Rozdział III. Uwarunkowania prawne […]

Działalność przedsiębiorstwa usług leasingowych na przykładzie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..3 Rozdział I. Istota i główne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa 1.1 Finansowanie działalności przedsiębiorstw……….. 4 1.2 Kredyty jako podstawowe źródło finansowania inwestycji ……….. 6 1.3 Factoring nowym sposobem na pozyskanie kapitału……….. 10 1.4 Finansowanie inwestycji za pomocą emisji papierów wartościowych………..14 1.5 Leasing – sposób na kapitał ………..20 Rozdział II. Problemy terminologiczne, ekonomiczne i prawne leasingu […]

Leasing w ujęciu podatkowym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział I. Umowa leasingu według kodeksu cywilneg 1.1. Rodzaje leasingu………5 1.2. Umowa leasingu według kodeksu cywilnego………7 1.3. Cechy umowy leasingu………8 1.4. Oddanie rzeczy za wynagrodzeniem pieniężnym………11 1.5. Zakończenie leasingu 12 Rozdział II. Leasing w aspekcie podatku dochodowego 2.1. Przepisy prawa podatkowego………14 2.2. Leasing operacyjny………18 2.3. Leasing finansowy………23 2.4. Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu finansowego………27 2.5. Leasing […]

Leasing. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdział 1.Charakterystyka leasingu 1.1. Definicja i istota leasingu……… 3 1.2. Leasing w Polsce i na świecie……… 4 1.3. Rodzaje leasingu ………12 1.4. Zalety i wady leasingu ………16 Rozdział 2. Charakterystyka prawna i ekonomiczna leasingu 2.1. Uwagi ogólne ………19 2.2. Umowa leasingu……… 19 2.3. Uczestnicy transakcji leasingowej……… 24 Rozdział 3. Opodatkowanie umów leasingu 3.1. Podatek […]

Leasing jako jedna z form finansowania inwestycji. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Istota i przedmiot leasingu. 1. Definicja leasingu i jego charakterystyka prawna. 2. Strony leasingu. 3. Geneza i rozwój leasingu. 4. Historia leasingu w Polsce. 5. Zakończenie umowy leasingowej. Rozdział II. Rodzaje leasingu. 1. Podział leasingu ze względu na opłaty. 2. Podział ze względu na strony umowy uczestnictwa/umowy leasingowej. 3. Podział ze względu […]

Leasing jako forma finansowania w długim okresie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………. 3 Rozdział I. Charaketrystyka leasingu 1.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce………. 4 1.2. Istota leasingu ……….7 1.3. Formy leasingu – podstawowe podziały ……….10 1.3.1. Leasing pośredni i bezpośredni ………. 10 1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy………. 12 1.3.3. Inne rodzaje leasingu ………. 15 1.4. Zalety i wady leasingu ……….17 1.4.1. Zalety […]

Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykładzie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………….4 Rozdział I. Historia i struktura organizacyjna XYZ………….5 1.1. Powstanie i rozwój 1.2. Zakres działalności i efekty ekonomiczne 1.3. Struktura organizacyjna XYZ 1.4. Produkty oferowane przez bank Rozdział II. Leasing i jego historyczne uwarunkowania………….13 2.1. Początki leasingu 2.2. Pojęcia związane z leasingiem 2.3. Uczestnicy transakcji leasingowych 2.4. Rodzaje leasingu 2.5. Leasing jako forma finansowania inwestycji […]

Leasing jako źródło finansowania inwestycji. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………….. 2 Rozdział I. Istota i źródła finansowania inwestycji 1.1. Istota inwestycji ………….. 3 1.2. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne………….. 4 1.3. Finansowanie pożyczką, papierami dłużnymi oraz VC ………….. 6 Rozdział II. Istota oraz prawne, rachunkowe i podatkowe aspekty leasingu 2.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie …………..11 2.2. Regulacje prawne leasingu na świecie i […]

Rozwój leasingu w Polsce w pierwszych latach XXI w. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka leasingu 1.1. Geneza i historia leasingu w Polsce i na świecie . 1.2. Istota i pojęcie leasingu . 1.3. Formy leasingu 1.3.1. Leasing operacyjny i finansowy 1.3.2. Leasing pośredni i bezpośredni 1.3.3. Pozostałe rodzaje leasingu 1.4. Zalety i wady leasingu 1.4.1. Zalety leasingu 1.4.2. Wady leasingu 1.5. Regulacje prawne leasingu 1.5.1. […]

Aspekt ekonomiczny stosowaniu leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka leasingu. 1.1 Powstanie leasingu i jego początki………6 1.2 Historia leasingu w Polsce………10 1.3 Rozprzestrzenianie leasingu na świecie………12 1.4 Istota leasingu i podstawy prawne………18 1.5 Klasyfikacja leasingu………25 1.51 Leasing operacyjny………27 1.5.2 Leasing finansowy………29 1.5.3 Leasing bezpośredni a leasing pośredni………30 1.5.4 Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych i unikatowych………31 1.5.5 Leasing krótko-, średnio- i długoterminowy………34 […]

Prawno-finansowe aspekty leasingu w obrocie gospodarczym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wprowadzenie……..3 Rozdział I Histora, pojęcie i ogólna charakterystyka leasingu 1.1. Rys historyczny 1.2. Istota i rodzaje transakcji leasingowych……..10 1.3. Zabezpieczenia stosowane w leasingu……..24 1.4 Umowy paraleasingowe……..30 Rozdział II Aspekty prawne leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym 2.1. Regulacje cywilnoprawne leasingu……..32 2.2. Leasing w prawie podatkowym……..40 2.3. Leasing w świetle prawa bilansowego……..56 2.4 Leasing w Międzynarodowych […]

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Istota i przedmiot leasingu 1.1.Proces finansowania przedsiębiorstwa ……….5 1.2.Pojęcie i rodzaje leasingu ……….9 1.3.Proces planowania finansowego przedsiębiorstwa.18 Rozdział 2Warunki umów leasingowcy. 2.1. Sporządzanie umowy leasingu ……….25 2.2. Zmiany w czasię trwania umowy leasingu ……….28 2.3. Zakończenie umowy leasingu ……….31 Rozdział 3. Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu inwestowania inwestycji […]

Rola i znaczenie leasingu w polityce finansowej przedsiębiorstwa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Leasing jako metoda finansowania inwestycji 1.1. Geneza i rozwój leasingu w Polsce 1.2. Formy i rodzaje leasingu 1.3. Zalety i wady leasingu Rozdział 2 Wrunki umów leasingowych 2.1. Uczestnicy transakcji 2.2. Umowa leasingowa 2.3. Zabezpieczenia transakcji leasingowej. Ubezpieczenie przedmiotu Rozdział 3 Leasing w przedsiębiorstwie 3.1. Charakter prawny umów leasingowych 3.2. Skutki podatkowe, […]

Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Warunki funkcjonowania MŚP w Polsce 1.1. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw i ich klasyfikacja………. .5 1.2. Znaczenie i rola MŚP w gospodarce kraju………. .9 1.3. Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2011……….13 1.4. Bariery uniemożliwiające funkcjonowanie i rozwój sektora MSP w Polsce……….18 Rozdział 2 Istota transakcji leasingowych 2.1. […]

Leasing operacyjny i finansowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie zakupu środka transportu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..5 Rozdział I Źródła finansowania przedsiębiorstw 1.1. Finanse przedsiębiorstwa………..7 1.1.1. Działalność przedsiębiorstwa oraz skutki utraty płynności finansowej…………7 1.1.2. Źródła pozyskiwania kapitałów…………14 1.2. Finansowanie obce………..18 1.2.1. Kredyty ………..19 1.2.2. Obligacje……….. 21 1.2.3. Factoring……….. 23 1.3. Finansowanie zakupu środków transportu ………..26 Rozdział II Leasing 2.1. Charakterystyka leasingu……….. 28 2.1.1. Historia umowy leasingowej na świecie……….. 28 2.1.2. Historia […]

Leasing finansowy w ujęciu finansowym i księgowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdział I. Charakterystyka leasingu 1.1. Historia leasingu……….4 1.2. Leasing w Polsce……….7 1.3. Rodzaje leasingu……….11 1.4. Zalety i wady leasingu……….17 Rozdział II.Charakterystyka leasingu finansowego 2.1. Przedmioty transakcji leasingu finansowego………. 21 2.2. Podmioty transakcji leasingu finansowego………. 25 2.3.Umowa leasingu finansowego 30 Rozdział III. Ewidencja księgowa leasingu finansowego 3.1. Ewidencja księgowa leasingu finansowego u leasingobiorcy………. 36 3.2. […]

Leasing w aspekcie podatkowym i bilansowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………4 Rozdział I Istota i przedmiot leasingu 1. Pojęcie, geneza i klasyfikacja leasingu………… 6 2. Uczestnicy transakcji leasingowej …………10 3. Umowy leasingu …………14 4. Raty leasingowe i zakończenie transakcji …………17 5. Opłaty leasingowe …………17 6. Korzyści umowy leasingowej i zakończenie umowy…………. 19 Rozdział II Leasing w prawie podatkowym 1. Leasing w świetle przepisów o podatku […]

Leasing operacyjny a finansowy na przykładzie firmy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Istota, uwarunkowania i zasady leasingu 1.1. Istota leasingu 1. 2. Rodzaje leasingu 1. 2.1. Leasing bezpośredni 1. 2.2. Leasing pośredni 1. 2.3. Leasing finansowy 1. 2.4. Leasing operacyjny 1. 3. Zawieranie umowy leasingu 1. 4. Zalety leasingu 1. 5. Wady leasingu Rozdział 2 Księgowe i podatkowe aspekty leasingu 2.1. Księgowe ujęcie umów […]

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Ogólna charakterystyka leasingu 1.1. Historia leasingu ……….7 1.2. Pojęcie i istota leasingu………. 9 1.3. Rodzaje leasingu………. 11 Rozdział 2 Transakcje leasingowe 2.1. Podmiot transakcji leasingowej ……….19 2.2. Przedmiot transakcji leasingowej ……….23 2.3. Umowa leasingowa ……….25 2.4. Podatkowe aspekty leasingu………. 27 Rozdział 3 Leasing, a inne formy finansowania 3.1. Wady i zalety leasingu […]

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa transportowego w aspekcie zakupu środków transportu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp …………4 Rozdział 1. Istota i formy leasingu 1.1. Pojęcie i historia leasingu…………6 1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce …………8 1.3. Formy leasingu …………11 1.4. Wady i zalety leasingu …………25 Rozdział 2. Transakcje leasingowe 2.1. Warunki umowy …………31 2.2. Konstrukcja umowy leasingowej …………35 2.3. Uczestnicy transakcji …………39 2.4. Prawa i obowiązki stron zawierających umowę […]

Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiebiorstw w Polsce na (przykładzie przedsiębiorstwa branży budowlanej) Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp 1. Cel pracy………5 2. Hipotezy badawcze………6 3. Metody badawcze………6 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorczości w Polsce ai stota przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości………7 1.2. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw i ich klasyfikacja………9 1.3. Rozwój MŚP w gospodarce………11 1.4. Źródła finansowania działalności MŚP………16 1.5. Bariery funkcjonowania i rozwoju sektora MŚP w Polsce………19 Rozdział 2 Istota transakcji […]

Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XXX S.C. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………5 Rozdział I. Istota leasingu oraz uwarunkowania prawne leasingu w Polsce 1.1. Pojęcie leasingu i jego klasyfikacja ………6 1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce……… 14 1.3. Podstawy prawne leasingu w Polsce……… 16 1.4. Zalety i wady leasingu ………20 Rozdział II Leasing w prawie cywilnym 2.1. Kodeksowa definicja umowy leasingu oraz jej cechy ………24 […]

Ewolucja opodatkowania leasingu w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Geneza i rodzaje leasingu 1. Geneza leasingu 2. Istota leasingu i przesłanki jego stosowania 3. Rodzaje leasingu 3.1. Leasing operacyjny 3.2. Leasing finansowy 3.3. Pozostałe rodzaje leasingu 4. Zakres wykorzystanie leasingu w Polsce Rozdział II Prawno-finansowe aspekty umowy leasingu 1. Cywilnoprawne elementy umowy leasingu 2. Obowiązki korzystającego wynikające z umowy leasingu 3. […]

Leasing jako alternatywne źródło finansowania aktywów trwałych przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………3 Rozdział I Istota, cel i podstawy prawne leasingu w Polsce. 1.1. Geneza powstania leasingu i jego rozwój w Polsce…………4 1.2. Uwarunkowania prawne leasingu w Polsce…………8 1.3. Powszechna klasyfikacja leasingu…………10 1.4. Wady i zalety leasingu…………15 Rozdział II Leasing w prawie cywilnym. 2.1. Definicja umowy leasingu oraz jej charakterystyka…………20 2.2. Podstawowe elementy umowy leasingu…………23 2.3. Przedmiot […]

Leasing, jako zewnętrzne źródło finansowania. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………… 5 Rozdział 1 Charakterystyka leasingu 1.1 Geneza i istota leasingu…………9 1.2 Różnorodność form leasingowych…………18 1.3 Pozostałe rodzaje leasingu…………22 Rozdział 2 Umowy leasingowe 2.1 Uczestnicy transakcji leasingowej …………27 2.2 Przedmioty umowy leasingowej …………33 2.3 Warunki umowy leasingowej………… 39 Rozdział 3 Regulacje podatkowe leasingu 3.1 Leasing w świetle przepisów podatkowych………… 47 3.2 Księgowe ujęcie leasingu […]

Leasing i kredyt jako forma inwestycji w środki transportu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział 1. Rynek samochodów osobowych na tle panujących zmian gospodarczych 1.1 Rynek samochodowy i jego obraz w latach 2007-2011………. 5 1.2 Segmentacja samochodów według klas cenowych………. 11 1.3 Przyczyny, które mają wpływ na zakup nowego samochodu………. 13 Rozdział 2. Leasing Samochodowy 2.1 Ogólne pojęcie Leasingu i jego rodzaje występujące na polskim rynku ………. 17 […]

Analiza leasingu jako formy finansowania inwestycji przedsiębiorców Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………4 Rozdział I Ogólna charkaterystyka leasingu. 1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6 1.2. Rozwój leasingu…………8 1.2.1. Leasing w Polsce…………9 1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13 1.3. Cechy leasingu…………14 1.3.1. Leasing pośredni…………18 1.3.2. Leasing bezpośredni…………22 1.3.3. Leasing finansowy…………24 1.3.4. Leasing operacyjny…………25 Rozdział II Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu finansowania inwestycji. 2.1. Leasing jako metoda […]

Leasing jako forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdział 1 Charakterystyka leasingu 1.1. Historia leasingu w Polsce………. 5 1.2. Rodzaje leasingu ……….14 1.3. Leasing w aspekcie prawnym i podatkowym………. 17 1.4. Zalety i wady leasingu………. 26 Rozdział 2 Transakcje leasingowe 2.1. Podmioty transakcji leasingowych………. 29 2.2. Przedmioty transakcji leasingowych ……….30 2.3. Umowa leasingowa ……….32 2.4. Zakończenie umów leasingowych………. 37 2.5. Oferty leasingowe […]

Formy finansowania inwestycji na przykładzie leasingu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdział I Inwestycje. 1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji……….6 1.2. Zarządzanie ryzykiem w inwestowaniu ……….11 1.3. Sposoby finansowania inwestycji……….15 1.3.1. Kredyty bankowe……….19 1.3.2. Leasing ……….26 1.3.3. Pożyczki pieniężne……….30 Rozdział II Leasing jako forma finansowania inwestycji 2.1. Pojęcie i istota leasingu ……….33 2.2. Rodzaje leasingu ……….37 2.3. Zalety i wady leasingu ……….41 Rozdział III Ważniejsze aspekty […]

Leasing jako źródło finansowania inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1. Istota i gospodarcze znaczenie inwestycji rzeczowych 1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji 1.2. Źródła finansowania inwestycji 1.3. Rachunek efektywności inwestycji Rozdział 2. Charakterystyka leasingu – aspekty prawne i ekonomiczne 2.1. Pojęcie, przedmiot i rodzaje leasingu 2.2. Podatkowe aspekty umowy leasingowej 2.3. Polski rynek usług leasingowych Rozdział 3 Opłacalność transakcji leasingowych 3.1. Wybór źródła […]

Leasing jako jedna z form finansowania działalności przedsiębiorstw. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdział I. Geneza i charakterystyka leasingu w Polsce 1.1.Geneza i rozwój leasingu………..5 1.2. Istota i pojęcie leasingu……….. 6 1.4. Bariery rozwoju leasingu……….. 15 Rozdział II. Rodzaje leasingu i ich charakterystyka 2.1. Leasing operacyjny ………..18 2.2. Leasing finansowy ………..20 2.3. Inne formy leasingu……….. 22 2.4. Wady i zalety leasingu……….. 23 2.4.1. Dla leasingodawcy……….. 23 2.4.2. […]

Wykorzystanie leasingu w finansowaniu przedsiębiorstwa XYZ (producent pasztetów i konserw mięsnych) Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdział I Leasing w polskim systemie prawa 1.1 Rodzaje leasingu……….6 1.2 Podmioty leasingu……….17 1.3 Przedmioty umowy leasingu……….18 1.4 Umowa leasingu w polskim prawie……….19 Rozdział II Źródła finansowania inwestycji małych i średnich firm 2.1 Sytuacja finansowa małych i średnich firm……….23 2.2 Wybór źródeł finansowania……….26 2.2.1 Źródła wewnętrzne……….27 2.2.2 Źródła zewnętrzne……….29 2.3 Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze […]

Leasing źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdział I Istota i źródła finansowania inwestycji. 1.1. Istota. 1.2. Źródła finansowania. 1.3. Finansowanie zewnętrzne wewnętrzne. Rozdział II Charakterystyka leasingu. 2.1. Pojęcie leasingu. 2.2. Leasing bezpośredni i pośredni. 2.3. Leasing operacyjny i finansowy. 2.4. Leasing zwrotny i odnawialny. Rozdział III Analiza finansowa leasingu. 3.1. Podmioty uczestniczące w leasingu. 3.2. Własność przedmiotu leasingu. 3.3. Używanie […]

Analiza tendencji zmian na rynku leasingu w polsce w latach 2008-2013. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….5 Rozdział I Ogólna charakterystyka leasingu 1. Historia i rozwój leasingu w Polsce……….. 7 2. Ekonomiczno-prawne aspekty leasingu……….. 11 3. Warunki umowy leasingowej……….. 26 Rozdział II Prawna regulacja leasingu 1. Cywilno-prawna regulacja leasingu……….. 48 2. Leasing w ustawie o rachunkowości……….. 51 3. Leasing w prawie podatkowym……….. 80 Rozdział III Analiza kierunków zmian na rynku leasingu […]

Leasing jako forma finansowania działalności przeciębiorstwa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdział I Formy finansowania działalności przedsiębiorstwa 1.1. Źródła zasilania finansowego przedsiębiorstwa……….6 1.2. Finansowanie własne……….11 1.3. Finansowanie obce……….17 Rozdział II Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez leasing 2.1. Pojęcie i rodzaje leasingu……….30 2.2. Umowa leasingu – podmioty, przedmiot, warunki……….36 2.3. Leasing według prawa bilansowego……….53 2.4. Wady i zalety leasingu……….57 Rozdział III Analiza leasingu jako formy finansowania działalności […]

Leasing finansowy w ujęciu podatkowym i księgowym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdział I Ogólna charakterystyka leasingu. 1.1. Charakterystyka leasingu. 1.1.1. Rodzaje leasingu. 1.1.2. Zalety i wady leasingu. 1.2. Charakterystyka leasingu finansowego. 1.2.1. Podmioty transakcji leasingu finansowego. 1.2.2. Przedmioty transakcji leasingu finansowego. 1.2.3. Umowa leasingu finansowego. Rozdział II Analiza leasingu finansowego według prawa bilansowego i podatkowego. 2.1. Leasing finansowy według prawa bilansowego. 2.1.1. Leasing finansowy u […]

Leasing konsumencki. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział 1 Charakterystyka leasingu 1.1 Pojęcie i przedmiot leasingu ………4 1.2 Rodzaje leasingu ………7 1.2.1 Leasing finansowy i operacyjny ………8 1.2.2 Leasing pośredni i bezpośredni……… 12 1.2.3 Inne rodzaje leasingu……… 12 1.3 Zalety i wady leasingu ………14 Rozdział 2 Uwarunkowania organizacyjne transakcji leasingowej. 2.1 Schemat transakcji leasingowej ………16 2.2 Uczestnicy transakcji leasingowej……… 18 2.3 […]

Leasing jako zewnętrzna forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie – analiza porównawcza rentowności leasingu i kredytu bankowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………..4 Rozdział 1. Charakterystyka leasingu, jego geneza i rozwój. 1.1 Geneza i rozwój leasingu w Polsce……….. 6 1.2 Definicja leasingu i jego istota……….. 8 1.3 Rodzaje leasingu oraz ich charakterystyka ………..11 1.4 Odmiany leasingu……….. 20 1.4.1 Refling ………..20 1.4.2 Clifing ………..20 1.4.3 Leasing tenencyjny……….. 21 1.5 Właściwości transakcji leasingowych ………..22 1.5.1 Podmioty transakcji leasingowych […]