Leasing jako forma finansowania w długim okresie.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………. 3

Rozdział I.
Charaketrystyka leasingu

1.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce………. 4
1.2. Istota leasingu ……….7
1.3. Formy leasingu – podstawowe podziały ……….10
1.3.1. Leasing pośredni i bezpośredni ………. 10
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy………. 12
1.3.3. Inne rodzaje leasingu ………. 15
1.4. Zalety i wady leasingu ……….17
1.4.1. Zalety leasingu………. 17
1.4.2. Wady leasingu ……….21


Rozdział II.
Przebieg transakcji leasingowych

2.1. Transakcje leasingu ……….23
2.2. Umowa leasingowa ……….27
2.3. Regulacje leasingu w świetle prawa ………. 31
2.4. Sposoby zakończenia umowy leasingu………. 35


Rozdział III.
Rynek leasingu w Polsce w latach 2000-2006

3.1. Rozwój działalności leasingowej w Polsce ………. 39
3.2. Struktura przedmiotów leasingu………. 43
3.2.1. Środki transportu ………. 45
3.2.2. Sprzęt komputerowy ………. 49
3.2.3. Nieruchomości ………. 50
3.3. Główni gracze na rynku leasingowym ………. 51


Zakończenie ……….58
BIibliografia………. 59
Wykaz tabel, rysunków, wykresów ……….63

 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.