Leasing jako forma finansowania w długim okresie. 4.35/5 (26)


Wstęp………. 3

Rozdział I.
Charaketrystyka leasingu

1.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce………. 4
1.2. Istota leasingu ……….7
1.3. Formy leasingu – podstawowe podziały ……….10
1.3.1. Leasing pośredni i bezpośredni ………. 10
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy………. 12
1.3.3. Inne rodzaje leasingu ………. 15
1.4. Zalety i wady leasingu ……….17
1.4.1. Zalety leasingu………. 17
1.4.2. Wady leasingu ……….21


Rozdział II.
Przebieg transakcji leasingowych

2.1. Transakcje leasingu ……….23
2.2. Umowa leasingowa ……….27
2.3. Regulacje leasingu w świetle prawa ………. 31
2.4. Sposoby zakończenia umowy leasingu………. 35


Rozdział III.
Rynek leasingu w Polsce w latach 2000-2006

3.1. Rozwój działalności leasingowej w Polsce ………. 39
3.2. Struktura przedmiotów leasingu………. 43
3.2.1. Środki transportu ………. 45
3.2.2. Sprzęt komputerowy ………. 49
3.2.3. Nieruchomości ………. 50
3.3. Główni gracze na rynku leasingowym ………. 51


Zakończenie ……….58
BIibliografia………. 59
Wykaz tabel, rysunków, wykresów ……….63

Oceń