Rozwój leasingu w Polsce w pierwszych latach XXI w. 4.28/5 (25)


Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka leasingu

1.1. Geneza i historia leasingu w Polsce i na świecie .
1.2. Istota i pojęcie leasingu .
1.3. Formy leasingu
1.3.1. Leasing operacyjny i finansowy
1.3.2. Leasing pośredni i bezpośredni
1.3.3. Pozostałe rodzaje leasingu
1.4. Zalety i wady leasingu
1.4.1. Zalety leasingu
1.4.2. Wady leasingu
1.5. Regulacje prawne leasingu
1.5.1. Znaczenie regulacji prawnych
1.5.2. Konwencje międzynarodowe
1.5.3. Leasing w Kodeksię Cywilnym
1.6. Porównanie leasingu z umowami o podobnym charakterze
1.6.1. Leasing a pożyczka i kredyt bankowy
1.6.2. Leasing a najem i dzierżawa


Rozdział II.
Transakcje leasingowe

2.1. Istota transakcji leasingu i jej uczestnicy
2.2. Elementy umowy leasingu i zasady jej funkcjonowania
2.3. Prawa i obowiązki stron umowy leasingu
2.4. Sposoby zakończenia umowy leasingu


Rozdział III.
Leasing w Polsce – rozwój i funkcjonowanie

3.1. Rozwój działalności leasingowej w Polsce
3.2. Struktura obrotów leasingu
3.2.1. Nieruchomości
3.2.2. Środki transportu
3.2.3. Maszyny i urządzenia
3.3. Charakterystyka rozwoju czołowych przedsiębiorstw leasingowych
3.4. Perspektywy rozwoju leasingu


Zakończenie
Bibliografia


Oceń