Leasing jako jedna z form finansowania inwestycji.


Wstęp

Rozdział I.
Istota i przedmiot leasingu.

1. Definicja leasingu i jego charakterystyka prawna.
2. Strony leasingu.
3. Geneza i rozwój leasingu.
4. Historia leasingu w Polsce.
5. Zakończenie umowy leasingowej.

Rozdział II.
Rodzaje leasingu.

1. Podział leasingu ze względu na opłaty.
2. Podział ze względu na strony umowy uczestnictwa/umowy leasingowej.
3. Podział ze względu na kryterium rodzaju przedmiotu umowy leasingowej.
4. Podział ze względu na czas trwania umowy leasingowej.
5. Podział ze względu na inne kryteria.

Rozdział III.
Prawne i podatkowe aspekty leasingu.

1. Dokumentacje potrzebna do transakcji leasingowych.
2. Ewidencja leasingu.
3. Leasing w przepisach podatkowych.

Rozdział IV.
Umowa leasingowa w praktyce i jej opłacalność.

1. Kalkulacje związane z podejmowaniem decyzji leasingowych.
2. Zalety i wady leasingu.
3. Wybór źródła finansowania – leasing, kredyt czy gotówka.

Zakończenie
Załączniki
Wykaz literatury
Wykaz aktów prawnych
Wykaz czasopism i inne materiały.

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.