Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 4.22/5 (27)

Wstęp

Rozdział 1
Warunki funkcjonowania MŚP w Polsce

1.1. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw i ich klasyfikacja………. .5
1.2. Znaczenie i rola MŚP w gospodarce kraju………. .9
1.3. Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2011……….13
1.4. Bariery uniemożliwiające funkcjonowanie i rozwój sektora MSP w Polsce……….18


Rozdział 2
Istota transakcji leasingowych

2.1. Pojęcie i geneza leasingu………. 25
2.2 Rodzaje leasingu………. 33
2.2. Prawne aspekty zawierania umów leasingowych……….41
2.3. Rozwój leasingu w Polsce w latach 2005-2011……….49


Rozdział 3
Leasing operacyjny jako źródło finansowania MŚP

3.1 Przedmiot umowy leasingu……….61
3.2 Umowa leasingu operacyjnego i jego skutki……….62
3.3. Sprzedaż bądź oddanie przedmiotu umowy po zakończeniu umowy leasingu……….69
3.4. Ujęcie leasingu w księgach przedsiębiorstwa……….71


Rozdział 4
Działalność leasingowa na przykładzie firmy XYZ

4.1. Charakterystyka firmy XYZ Sp. Z O.O. ……….74
4.2. Liczenie opłacalności transakcji leasingowej pod kątem własnego przedsiębiorstwa………. 76
4.3. Wybór firmy leasingowej oraz zasady zawierania umowy leasingowej………. 77
4.4. Ocena opłacalności leasingu dla firmy XYZ Sp. Z O.O………. 86


Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne
Spis tabel i rysunków


Oceń