Rola i znaczenie leasingu w polityce finansowej przedsiębiorstwa. 4.36/5 (22)


Wstęp

Rozdział 1
Leasing jako metoda finansowania inwestycji

1.1. Geneza i rozwój leasingu w Polsce
1.2. Formy i rodzaje leasingu
1.3. Zalety i wady leasingu


Rozdział 2
Wrunki umów leasingowych

2.1. Uczestnicy transakcji
2.2. Umowa leasingowa
2.3. Zabezpieczenia transakcji leasingowej. Ubezpieczenie przedmiotu


Rozdział 3
Leasing w przedsiębiorstwie

3.1. Charakter prawny umów leasingowych
3.2. Skutki podatkowe, podatek dochodowy i VAT a leasing
3.3. Efektywność finansowa leasingu

Zakończenie
Biblografia
Spis tabel i schematów


Oceń