Rola i znaczenie leasingu w polityce finansowej przedsiębiorstwa.


Wstęp

Rozdział 1
Leasing jako metoda finansowania inwestycji

1.1. Geneza i rozwój leasingu w Polsce
1.2. Formy i rodzaje leasingu
1.3. Zalety i wady leasingu


Rozdział 2
Wrunki umów leasingowych

2.1. Uczestnicy transakcji
2.2. Umowa leasingowa
2.3. Zabezpieczenia transakcji leasingowej. Ubezpieczenie przedmiotu


Rozdział 3
Leasing w przedsiębiorstwie

3.1. Charakter prawny umów leasingowych
3.2. Skutki podatkowe, podatek dochodowy i VAT a leasing
3.3. Efektywność finansowa leasingu

Zakończenie
Biblografia
Spis tabel i schematów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>