Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw. 4.33/5 (21)


Wstęp ……….3

Rozdział 1.
Istota i przedmiot leasingu

1.1.Proces finansowania przedsiębiorstwa ……….5
1.2.Pojęcie i rodzaje leasingu ……….9
1.3.Proces planowania finansowego przedsiębiorstwa.18

Rozdział 2
Warunki umów leasingowcy.

2.1. Sporządzanie umowy leasingu ……….25
2.2. Zmiany w czasię trwania umowy leasingu ……….28
2.3. Zakończenie umowy leasingu ……….31

Rozdział 3.
Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu inwestowania inwestycji

3.1. Leasing jako sposób finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie ……….34
3.2. Leasing, a kredyt i dzierżawa jako sposób finansowania inwestycji ……….40
3.3. Inne źródła finansowania dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw ……….45

Rozdział 4.
Badanie opłacalności trasakcji leasingowych.

4.1. Porównanie ofert leasingu operacyjnego sporządzonych dla przedsiębiorstwa XYZ ……….53
4.2. Korzyści podatkowe umowy leasingu ……….62
4.3. Wady i zalety leasingu dla leasingobiorcy .65

Zakończenie ……….68

Bibliografia ……….70
Spis tabel……….72
Spis rysunków ……….73
Załączniki ……….73

Oceń