Ewolucja opodatkowania leasingu w Polsce


Wstęp

Rozdział I
Geneza i rodzaje leasingu

1. Geneza leasingu
2. Istota leasingu i przesłanki jego stosowania
3. Rodzaje leasingu
3.1. Leasing operacyjny
3.2. Leasing finansowy
3.3. Pozostałe rodzaje leasingu
4. Zakres wykorzystanie leasingu w Polsce


Rozdział II
Prawno-finansowe aspekty umowy leasingu

1. Cywilnoprawne elementy umowy leasingu
2. Obowiązki korzystającego wynikające z umowy leasingu
3. Obowiązki finansującego wynikające z umowy leasingu
4. Stosowanie do umowy leasingu przepisów o najmie oraz o sprzedaży na raty
5. Finansowe elementy umowy leasingu


Rozdział III
Zasady opodatkowania leasingu w Polsce w latach 2008-2013

1. Opodatkowanie leasingu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
2. Opodatkowanie leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych
3. Opodatkowanie leasingu podatkiem od towarów i usług
4. Ocena ekonomicznych skutków zmian przepisów podatkowych w latach 2008-2013


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków i wykresów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>