Leasing w ujęciu podatkowym. 4.18/5 (28)


Rozdział I.
Umowa leasingu według kodeksu cywilneg

1.1. Rodzaje leasingu………5
1.2. Umowa leasingu według kodeksu cywilnego………7
1.3. Cechy umowy leasingu………8
1.4. Oddanie rzeczy za wynagrodzeniem pieniężnym………11
1.5. Zakończenie leasingu 12

Rozdział II.
Leasing w aspekcie podatku dochodowego

2.1. Przepisy prawa podatkowego………14
2.2. Leasing operacyjny………18
2.3. Leasing finansowy………23
2.4. Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu finansowego………27
2.5. Leasing norweski………29

Rozdział III.
Leasing w aspekcie podatku od towarów i usług

3.1. Leasing operacyjny………32
3.2. Leasing finansowy………35
3.3. Leasing samochodów osobowych………39
3.4. Leasing w obrocie międzynarodowym………40

Rozdział IV.
Zmiany w opodatkowaniu leasingu w podatku dochodowym i w podatku od towarów i usług

4.1. Definicje ustawowe przyjęte w nowej regulacji w podatku dochodowym………47
4.2. Dwie kategorie umów leasingu, rozróżnienie w podatku dochodowym………51
4.3. Kaucja w umowach leasingu a podatek dochodowy………57
4.4. Cesja wierzytelności z tytułu umów leasingu operacyjnego bez przeniesienia tytułu własności………57
4.5. Leasing gruntów………58
4.6. Leasing samochodów osobowych………58
4.7. zmiany w podatku od towarów i usług………60
4.8. Uwagi końcowe………61

Uwaga: Brak przypisów i bibliografii.

Oceń