Działalność przedsiębiorstwa usług leasingowych na przykładzie XYZ. 4.28/5 (18)


Wstęp………..3

Rozdział I.
Istota i główne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa

1.1 Finansowanie działalności przedsiębiorstw……….. 4
1.2 Kredyty jako podstawowe źródło finansowania inwestycji ……….. 6
1.3 Factoring nowym sposobem na pozyskanie kapitału……….. 10
1.4 Finansowanie inwestycji za pomocą emisji papierów wartościowych………..14
1.5 Leasing – sposób na kapitał ………..20

Rozdział II.
Problemy terminologiczne, ekonomiczne i prawne leasingu

2.1 Powstanie i rozwój leasingu na świecie i w Polsce……….. 24
2.2 Istota i klasyfikacja leasingu……….. 31
2.3 Umowa leasingu w świetle prawa polskiego……….. 39
2.4 Leasing w aspekcie prawa podatkowego……….. 43
2.4.1. Leasing a podatek dochodowy ………..43
2.4.2. Leasing a VAT……….. 45
2.4.3. Leasing a ulgi inwestycyjne……….. 47
2.5. Ekonomiczne aspekty leasingu……….. 51

Rozdział III.
Działalność firmy XYZ

3.1 XYZ i jego pozycja na rynku………..54
3.2 Rodzaje produktów finansowych XYZ………..61
3.3 Umowa leasingowa w XYZ………..66
3.4 Struktura i wykorzystanie majątku i kapitałów XYZ………..70

Zakończenie………..76
Literatura……….. 77
Spis tabel i rysunków ………..79
Aneks………..81

Oceń