Leasing jako źródło finansowania inwestycji. 4.27/5 (30)


Wstęp ………….. 2

Rozdział I.
Istota i źródła finansowania inwestycji

1.1. Istota inwestycji ………….. 3
1.2. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne………….. 4
1.3. Finansowanie pożyczką, papierami dłużnymi oraz VC ………….. 6

Rozdział II.
Istota oraz prawne, rachunkowe i podatkowe aspekty leasingu

2.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie …………..11
2.2. Regulacje prawne leasingu na świecie i w Polsce …………..12
2.2.1 Podstawy prawne leasingu na świecie………….. 12
2.2.2. Podstawy prawne leasingu w Polsce ………….. 12
2.3. Rodzaje leasingu …………..15
2.4. Podmioty leasingu………….. 18
2.5. Dokumentacja transakcji leasingowych ………….. 22
2.6. Podatkowe aspekty leasingu …………..38
2.6.1. Opodatkowanie leasingu podatkiem dochodowym ………….. 38
2.6.2. Opodatkowanie leasingu podatkiem od towarów i usług………….. 40

Rozdział III.
Polski rynek leasingu.

3.1. Firmy leasingowe na rynku polskim …………..42
3.2. Polski rynek usług leasingowych – analiza …………..45
3.3. Oferta finansowa firm leasingowych …………..49

Rozdział IV.
Wybór optymalnej formy finansowania przedsiębiorstw

4.1. Istota kredytów …………..54
4.2. Zalety i wady leasingu i kredytu …………..59
4.3. Wybór źródła finansowania – leasing a kredyt ………….. 60
4.4. Leasing a kredyt – porównanie praktyczne …………..70

Podsumowanie …………..73
Bibliografia …………..75
Spis tabel i wykresów …………..76

Oceń