Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XXX S.C.


Wstęp ………5

Rozdział I.
Istota leasingu oraz uwarunkowania prawne leasingu w Polsce

1.1. Pojęcie leasingu i jego klasyfikacja ………6
1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce……… 14
1.3. Podstawy prawne leasingu w Polsce……… 16
1.4. Zalety i wady leasingu ………20


Rozdział II
Leasing w prawie cywilnym

2.1. Kodeksowa definicja umowy leasingu oraz jej cechy ………24
2.2. Przedmiot leasingu i opcje własności ………27
2.3. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność finansującego ………30
2.4. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność korzystającego……… 36
2.5. Podstawowe elementy w umowie leasingu ………40
2.6. Rozwiązanie umowy leasingu i przeniesienie własności ………41


Rozdział III
Leasing w rachunkowości

3.1. Polskie normy rachunkowości regulujące leasing ………48
3.2. Leasing w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości ………53
3.3. Ujęcie leasingu w sprawozdaniach finansowych……… 63
3.4. Aspekty podatkowe leasingu w kontekście ustawy o rachunkowości ………73
3.5. Ewidencja leasingu finansowego……… 77
3.5.1. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu finansującego ………77
3.5.2. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu korzystającego……… 81
3.6. Ewidencja leasingu operacyjnego ………84
3.6.1. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu finansującego ………84
3.6.2. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu korzystającego ………86


Rozdział IV.
Leasing finansowy i operacyjny samochodów w firmie XYZ

4.1. Ogólne informacje o firmie ………87
4.2. Leasing operacyjny ………91
4.3. Leasing finansowy ………96


Zakończenie……… 110
Bibliografia ………111
Spis schematów……… 114
Spis rysunków ………114