Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykładzie XYZ. 4.16/5 (19)


Wstęp………….4

Rozdział I.
Historia i struktura organizacyjna XYZ………….5

1.1. Powstanie i rozwój
1.2. Zakres działalności i efekty ekonomiczne
1.3. Struktura organizacyjna XYZ
1.4. Produkty oferowane przez bank

Rozdział II.
Leasing i jego historyczne uwarunkowania………….13

2.1. Początki leasingu
2.2. Pojęcia związane z leasingiem
2.3. Uczestnicy transakcji leasingowych
2.4. Rodzaje leasingu
2.5. Leasing jako forma finansowania inwestycji

Rozdział III.
Umocowania prawne leasingu………….34

3.1. Charakterystyka prawna w świetle prawa polskiego
3.2. Charakterystyka prawna w świetle prawa międzynarodowego

Rozdział IV.

Przebieg umowy leasingowej………….42
4.1. Zawarcie umowy leasingowej i jej analiza pod kątem treści
4.2. Ocena zdolności kredytowej klienta
4.3. Sporządzenie umowy leasingowej i poręczenia transakcji leasingu
4.4. Realizacja umowy leasingowej
4.4.1. Zabezpieczenia umowy leasingu
4.4.2. Zmiany w czasię trwania umowy leasingowej
4.5. Zakończenie umowy leasingowej

Rozdział V.
Zalety i wady leasingu………….61

5.1. Zalety leasingu dla korzystającego (leasingobiorcy)
5.2. Zalety leasingu dla udostępniającego (leasingodawcy)
5.3. Wady leasingu

Wnioski………….65
Literatura ………….66

Oceń