Leasing i kredyt jako forma inwestycji w środki transportu

Wstęp………3

Rozdział 1.
Rynek samochodów osobowych na tle panujących zmian gospodarczych

1.1 Rynek samochodowy i jego obraz w latach 2007-2011………. 5
1.2 Segmentacja samochodów według klas cenowych………. 11
1.3 Przyczyny, które mają wpływ na zakup nowego samochodu………. 13


Rozdział 2.
Leasing Samochodowy

2.1 Ogólne pojęcie Leasingu i jego rodzaje występujące na polskim rynku ………. 17
2.2 Osoby uczestniczące w tranzakci leasingowej ………22
2.3 Wybór i odbiór samochodu leasigobiorcy……… 24
2.4 Opłaty związane z leasingiem………. 26
2.5 Normy prawne i podatki w leasingu………. 29
2.6 Leasing samochodowy i jego finansowanie………. 34


Rozdział 3.
Kredyt bankowy

3.1 Rodzaje kredytów i ich forma zabezpieczenia………. 37
3.2 Czynniki wpływające na udzielenie kredytu,ocena zdolności kredytowej………. 42
3.3 Osoba prawna……… 44
3.3 Osoba fizyczna……… 46
3.3 Koszty zawiązane z kredytem………. 49
3.4 Wybór banku przez klienta ………52


Podsumowanie ………53
Literatura i źródła……… 57
Spis tabel ………58
Spis wykresów ………59