Analiza leasingu jako formy finansowania inwestycji przedsiębiorców


Wstęp…………4

Rozdział I
Ogólna charkaterystyka leasingu.

1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6
1.2. Rozwój leasingu…………8
1.2.1. Leasing w Polsce…………9
1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13
1.3. Cechy leasingu…………14
1.3.1. Leasing pośredni…………18
1.3.2. Leasing bezpośredni…………22
1.3.3. Leasing finansowy…………24
1.3.4. Leasing operacyjny…………25

Rozdział II
Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu finansowania inwestycji.

2.1. Leasing jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie…………26
2.2. Kredyt bankowy jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie…………30
2.3. Dzierżawa jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie…………33
2.4. Porównanie umowy leasingu z podobnymi umowami prawa cywilnego i bankowego…………35

Rozdział III
Leasing w prawie podatkowym.

3.1. Opodatkowanie leasingu operacyjnego i finansowego…………38
3.2. Leasing a amortyzacja…………41
3.3. Leasing a podatek od towarów i usług (VAT)…………43
3.4. Leasing a ulgi inwestycyjne…………48

Rozdział IV
Zalety i wady leasingu.

4.1. Zalety leasingu dla użytkownika (leasingobiorcy)…………51
4.2. Zalety dla leasingu dla udostępniającego (leasigodawcy)…………55
4.3. Wady leasingu…………57
4.4. Ocena leasingu…………61

Zakończenie…………65
Bibliografia…………67
Spis schematów…………70
Spis wykresów…………70


 


Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.