Analiza leasingu jako formy finansowania inwestycji przedsiębiorców


Wstęp…………4

Rozdział I
Ogólna charkaterystyka leasingu.

1.1. Geneza pojęcie leasingu…………6
1.2. Rozwój leasingu…………8
1.2.1. Leasing w Polsce…………9
1.2.2. Leasing w Wielkiej Brytanii i USA…………13
1.3. Cechy leasingu…………14
1.3.1. Leasing pośredni…………18
1.3.2. Leasing bezpośredni…………22
1.3.3. Leasing finansowy…………24
1.3.4. Leasing operacyjny…………25

Rozdział II
Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu finansowania inwestycji.

2.1. Leasing jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie…………26
2.2. Kredyt bankowy jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie…………30
2.3. Dzierżawa jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie…………33
2.4. Porównanie umowy leasingu z podobnymi umowami prawa cywilnego i bankowego…………35

Rozdział III
Leasing w prawie podatkowym.

3.1. Opodatkowanie leasingu operacyjnego i finansowego…………38
3.2. Leasing a amortyzacja…………41
3.3. Leasing a podatek od towarów i usług (VAT)…………43
3.4. Leasing a ulgi inwestycyjne…………48

Rozdział IV
Zalety i wady leasingu.

4.1. Zalety leasingu dla użytkownika (leasingobiorcy)…………51
4.2. Zalety dla leasingu dla udostępniającego (leasigodawcy)…………55
4.3. Wady leasingu…………57
4.4. Ocena leasingu…………61

Zakończenie…………65
Bibliografia…………67
Spis schematów…………70
Spis wykresów…………70


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>