Leasing jako forma finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie

Wstęp……….3

Rozdział 1
Charakterystyka leasingu

1.1. Historia leasingu w Polsce………. 5
1.2. Rodzaje leasingu ……….14
1.3. Leasing w aspekcie prawnym i podatkowym………. 17
1.4. Zalety i wady leasingu………. 26


Rozdział 2
Transakcje leasingowe

2.1. Podmioty transakcji leasingowych………. 29
2.2. Przedmioty transakcji leasingowych ……….30
2.3. Umowa leasingowa ……….32
2.4. Zakończenie umów leasingowych………. 37
2.5. Oferty leasingowe wybranych firm leasingowych w Polsce ……….38
2.5.1. Raiffeisen Leasing Polska S.A. ……….38
2.5.2. Alior Bank ……….43


Rozdział 3
Leasing jako forma finansowania inwestycji w firmie ‚Czerwona Torebka’ S.A

3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ……….47
3.2. Możliwości wykorzystania leasingu w finansowaniu inwestycji badanej firmy………. 53
3.2.1. Rodzaje podjętych inwestycji……….53
3.2.2. Pochodzenie środków na finansowanie inwestycji………. 55
3.2.3. Spółka ‚Czerwona Torebka’ S.A jako leasingobiorca i leasingodawca………. 57


Zakończenie……….61
Bibliografia………. 62
Wykaz tabel, wykresów i rysunków………. 64


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>