Bankowość elektroniczna i internetowa jako nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych. 4.3/5 (20)

2 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp……….. 2

Rozdział I.
Idea bankowości elektronicznej

1.1. Pojęcie bankowości elektronicznej ………..3
1.2. Zadania banku jako instytucji finansowej……….. 5
1.3. Zachowanie klientów na rynku……….. 7

Rozdział II.
Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym

2.1. Funkcjonowanie bankowości elektronicznej……….. 12
2.2. Wpływ konkurencji na rozwój bankowości elektronicznej ………..15
2.3. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym ………..19

Rozdział III.
Nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych

3.1. Bankowość internetowa ………..23
3.2. Home Banking……….. 32
3.3. WAP Banking……….. 34
3.4. Telefoniczne usługi bankowe……….. 36

Rozdział IV.
Ogólny pogląd na bankowość elektroniczną

4.1. Korzyści bankowości elektronicznej ………..42
4.2. Bezpieczeństwo systemu bankowości elektronicznej ………..45
4.3. Oszacowanie zysków i strat z działalności elektronicznej ………..49
4.4. Porównanie bankowości elektronicznej z tradycyjną obsługą klienta ………..52

Podsumowanie ………..57
Bibliografia ………..59

Oceń