Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie firmy Cofresco Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp…………2

Rozdział I

Prawne i ergonomiczne zagadnienia kształtowania bezpiecznej pracy

1.1 Przestrzeganie zasad BHP …………4
1.2 Procedura zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy………… 12
1.3 Projektowanie ergonomiczne jako procedura kształtowania bezpiecznych warunków pracy …………18

Rozdział 2
Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

2.1 Czynniki niebezpieczne …………20
2.2 Czynniki szkodliwe i uciążliwe…………24
2.2.1 Czynniki fizyczne………… 30
2.2.2 Czynniki chemiczne …………34
2.2.3 Czynniki biologiczne …………35
2.2.4 Czynniki psychofizyczne …………36

Rozdział 3
Analiza i ocena zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie Cofresco

3.1. Charakterystyka badanej firmy …………39
3.2. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie Cofresco………… 42
3.3. Kierunki doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie Cofresco …………48

Zakończenie …………51
Bibliografia………… 53
Spis tabel………… 55
Spis rysunków………… 56
Spis tablic …………57

Oceń