Wpływ wyrównania metabolicznego i sposobów leczenia cukrzycy typu 2 na rozwój powikłań cukrzycowych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych 4.75/5 (8)

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

I. Wprowadzenie………….6

1. Historyczne odkrycie cukrzycy
2. Definicja cukrzycy
3. Epidemiologia cukrzycy
3.1. Epidemiologia cukrzycy na świecie
3.2. Epidemiologia cukrzycy w Europie i Polsce
3.3. Skutki epidemiologii cukrzycy


II. Część teoretyczna ………….12
1. Kryteria rozpoznawania cukrzycy

1.1. Oznaczenie glikemii przygodnej
1.2. Oznaczenie glikemii na czczo
1.3. Wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy (DDTG)
2. Kryteria wyrównania cukrzycy
2.1. Oznaczenie stężenia glukozy
2.1.1. Pomiar wartości glikemii na czczo
2.1.2. Oznaczenie dobowego profilu glikemii
2.1.3. Oznaczenie wartości glikemii poposiłkowej
2.1.4. Oznaczenie stężenia glukozy w moczu – glukozurii
2.2. Pomiary stopnia glikacji białek
2.2.1. Glikowana hemoglobina
2.2.2. Fruktozamina
2.3. Oznaczenie 1,5-anhydro-D-glucitolu (1,5-AG)
3. Patomechanizm powstawania cukrzycy typu 2
3.1. Rola komórek β wysp Langerhansa trzustki w patogenezie cukrzycy typu 2
3.2. Rola insulinooporności w patogenezie cukrzycy typu 2
4. Patomechanizm rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy typu 2
4.1. Wpływ zaburzeń gospodarki węglowodanowej na rozwój przewlekłych powikłań cukrzycowych
4.2. Wpływ zaburzeń lipidowych na rozwój przewlekłych powikłań cukrzycowych
4.3. Wpływ hiperinsulinemii i insulinooporności na rozwój przewlekłych powikłań cukrzycowych
4.4. Wpływ nadciśnienia tętniczego na rozwój przewlekłych powikłań cukrzycowych
4.5. Wpływ zaburzeń krzepnięcia i fibrynolizy na rozwój przewlekłych powikłań cukrzycowych
4.6. Wpływ homocysteinemii na rozwój przewlekłych powikłań cukrzycowych
5. Przewlekłe powikłania mikroangiopatyczne
5.1. Retinopatia cukrzycowa
5.2. Nefropatia cukrzycowa
5.3. Neuropatia cukrzycowa
6. Przewlekłe powikłania makroangiopatyczne
6.1. Miażdżyca
6.2. Choroba niedokrwienna serca i zawał mięśnia sercowego
7. Postępowanie terapeutyczne w cukrzycy
7.1. Leczenie niefarmakologiczne cukrzycy
7.1.1. Dieta
7.1.2. Wysiłek fizyczny
7.2. Leczenie farmakologiczne cukrzycy
7.2.1. Doustne leki przeciwcukrzycowe
7.2.2. Insulinoterapia


III. Założenia i cel pracy………….65

IV. Materiał i metody………….66

1. Materiał
2. Metody
2.1. Parametry gospodarki węglowodanowej
2.2. Parametry gospodarki lipidowej
2.3. Analiza statystyczna


V. Wyniki

1. Parametry gospodarki węglowodanowej
2. Parametry gospodarki lipidowej
3. Powikłania
4. Leczenie


Dyskusja ………….116
Podsumowanie i wnioski ………….124
Literatura ………….126
Wykaz skrótów ………….136
Wykaz tabel………….139
Wykaz rycin ………….142

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie