Tag: Wstęp pracy licencjackiej przykłady

Bezrobocie w perspektywie społecznej 4.31/5 (29)

Przez administrator

Wstęp………. 5 Rozdział 1 Rynek pracy a bezrobocie 1.1. Instytucje rynku pracy………. 8 1.2. Popyt i podaż na rynku pracy………. 13 1.3. Pojęcie i fazy bezrobocia………. 17 1.4. Rodzaje bezrobocia………. 22 1.5. Przyczyny bezrobocia………. 26 Rozdział 2 Bezrobocie w ujęciu…

Finansowanie inwestycji przez środki Unii Europejskiej w Gminie X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Polityka strukturalna Unii Europejskiej 1.1. Istota polityki strukturalnej 1.2. Ewolucja polityki strukturalnej 1.3. Organizacja i finansowanie polityki strukturalnej 1.4. Fundusze strukturalne jako narzędzie polityki strukturalnej 1.4.1. Europejski Fundusz Społeczny 1.4.2. Fundusz Spójności (Kohezji) 1.4.3. Europejski Fundusz Rozwoju…

Gospodarka wodno-ściekowa na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie……….. 4 Rozdział I Cel i zakres pracy……….. 6 Rozdział II Wybrane aspekty prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej 2.1. Charakterystyka wód……….. 7 2.2. Gospodarowanie wodami……….. 9 2.3. Wymagania w zakresie jakości wody na cele bytowo-gospodarcze……….. 11 2.4. Prawne reguły odprowadzania ścieków ………..…

Problem terroryzmu w kontekście bezpieczeństwa państwa 3.9/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………… 6 Rozdział I Charakterystyka zjawiska teroryzmu 1.1. Istota terroryzmu………… 9 1.2. Etiologia terroryzmu………… 15 1.3. Rodzaje terroryzmu………… 10 1.4. Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego świata………… 23 Rozdział II Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu 2.1. Antyterroryzm ………… 31 2.2. Problem…

Zarządzanie budżetem Powiatowego Urzędu Pracy w XYZYZ w latach 2010-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Analiza finansowa jako źródło decyzji menadżerskiej 1.1. Istota analizy finansowej………. 6 1.2. Źródło danych analizy finansowej………. 11 1.3. Metody analizy finansowej………. 16 Rozdział II Koncepcja zarządzania budżetem organizacji 2.1. Pojęcie budżetu ………. 23 2.2. Zasady budżetowe……….…

Korupcja w sporcie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Geneza i pojęcie korupcji i korupcji sportowej 1. Geneza korupcji i korupcji w sporcie ………. 6 2. Rodzaje korupcji ………. 11 Rozdział II Ustawowe znamiona przestępstwa łapownictwa 1. Ustawowe znamiona podmiotu przestępstwa ………. 14 2. Ustawowe…

Przegląd badań laboratoryjnych wykorzystywanych w diagnostyce, monitorowaniu oraz w ocenie powikłań cukrzycy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp …………4 2. Stany hipoglikemiczne …………6 3. Stany hiperglikemiczne 3.1 Regulacja metabolizmu węglowodanów …………9 3.2 Badania stosowane w diagnostyce cukrzycy …………9 3.2.1 Badanie poziomu glukozy we krwi na czczo …………10 3.2.1.1 Metody enzymatyczne …………10 3.2.1.2 Metoda orto-toluidynowa (metoda kondensacyjna,…

Wpływ wyrównania metabolicznego i sposobów leczenia cukrzycy typu 2 na rozwój powikłań cukrzycowych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych 4.75/5 (8)

Przez administrator

I. Wprowadzenie………….6 1. Historyczne odkrycie cukrzycy 2. Definicja cukrzycy 3. Epidemiologia cukrzycy 3.1. Epidemiologia cukrzycy na świecie 3.2. Epidemiologia cukrzycy w Europie i Polsce 3.3. Skutki epidemiologii cukrzycy II. Część teoretyczna ………….12 1. Kryteria rozpoznawania cukrzycy 1.1. Oznaczenie glikemii przygodnej…

Działalność sekt w opinii społecznej 4.14/5 (14)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Istota sekty 1.1. Pojęcie i cechy sekty ………..7 1.2. Członkowie sekty i sposoby ich werbunku ………..10 1.3. Rodzaje sekt ………..15 1.4. Prawne aspekty działalności sekt w Polsce………… 20 Rozdział II Działalność i organizacja sekt 2.1. Struktura grupy…

Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych na przykładzie restauracji ST. PRAGA Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………5 Rozdział 1 Wybrane etapy komunikacji marketingowej 1.1 Pojęcie komunikacji i komunikacji marketingowej …………7 1.2. Identyfikacja grupy docelowej …………11 1.3. Instrumenty i narzędzia komunikacji marketingowej …………13 1.3.1.Reklama …………13 1.3.2. Promocja sprzedaży …………15 1.3.3. Public relations …………17 1.3.4. Marketing bezpośredni…

Tanatoturystyka–od obrzędów i wierzeń, do zjawiska turystyki w przestrzeni śmierci Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Teoretyczne wprowadzenie do tematyki pracy 1.1. Ujęcie religijne i biologiczne śmierci-podstawowa terminologia………. 5 1.2. Obrazowanie postrzegania śmierci oraz pogrzebowe obrzędy w różnych rejonach świata………. 9 1.3. Dark turism i tanatoturystyka oraz interpretacje turystyki w przestrzeni śmierci……….20 Rozdział…

Total Quality Management – Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 TQM – Total Quality Management 1.1. Definicja jakości………… 6 1.2. Definicja TQM………… 8 1.3. Modele TQM………… 11 1.4 Przywództwo i jego rola w procesie wdrażanie TQM………… 14 1.5 Szkolenia pracowników………… 17 1.6. Komunikacja………… 19 1.7 Motywacja pracowników……………