Prawne i kryminologiczne aspekty przemocy w rodzinie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp ……… 6

Rozdział I
Wprowadzenie do tematyki przemocy w rodzinie

1.1. Przemoc w rodzinie – podstawowe pojęcia i definicje ……… 8
1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie ……… 11
1.3. Cykle przemocy ……… 15
1.4. Epidemiologia i skala zjawiska ……… 17

Rozdział II
Prawne aspekty zjawiska przemocy w rodzinie

2.1. Polskie uregulowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie ……… 24
2.2. Znamiona wybranych przestępstw ……… 27
2.3. Zadania służb i instytucji społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zastosowanie procedury „Niebieskie Karty” ……… 36

Rozdział III
Kryminologiczne aspekty zjawiska przemocy w rodzinie

3.1. Portret psychologiczny sprawców przemocy ……… 42
3.2. Sytuacja osób, które doznają przemocy w środowisku rodzinnym ……… 46

Zakończenie ……… 51
Bibliografia ……… 53
Załączniki ……… 57

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie