Problem terroryzmu w kontekście bezpieczeństwa państwa

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp………… 6

Rozdział I
Charakterystyka zjawiska teroryzmu

1.1. Istota terroryzmu………… 9
1.2. Etiologia terroryzmu………… 15
1.3. Rodzaje terroryzmu………… 10
1.4. Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego świata………… 23

Rozdział II
Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu

2.1. Antyterroryzm ………… 31
2.2. Problem zwalczania terroryzmu………… 34
2.3. Obowiązki państw w przeciwdziałaniu terroryzmowi………… 40
2.4. Udział Polski w działaniach antyterrorystycznych………… 46

Rozdział III
Ogólna charakterystyka miasta Płock

3.1. Rys historyczny miasta………… 52
3.2. Uwarunkowania rozwoju………… 54
3.3. Demografia ………… 60
3.4. Struktura podmiotowa i potencjał gospodarki ………… 61
3.5. Administracja miejska………… 66

Rozdział IV
Zagrożenie terrorystyczne w opinii lokalnej społeczności w świetle badań własnych

4.1. Założenia metodologiczne badań………… 68
4.2. Charakterystyka badanej populacji………… 73
4.3. Analiza i interpretacja wyników badań………… 77

Podsumowanie………… 85
Bibliografia………… 88
Spis wykresów………… 91
Aneks…………92