Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na obroty handlowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Droga akcesji i Polski do Unii Europejskiej

1.1. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych
1.2. Podpisanie umowy stowarzyszeniowej
1.3. Przebieg i rezultat negocjacji akcesyjnych
1.4. Spełnienie warunków członkostwa przez Polskę

Rozdział 2
Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

2.1. Wpływ akcesji Polski do UE na sytuację makroekonomiczną
2.2. Ocena dostosowania polskiego rolnictwa do warunków Unii Europejskiej
2.3. Wpływ przyjęcia Wspólnej polityki handlowej UE na polski handel zagraniczny
2.4. Wpływ integracji gospodarczej z Unią Europejską na rozwój polskiego sektora usług na przykładzie branży turystycznej

Rozdział 3
Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej

3.1. Gospodarka Polski w okresie po akcesji do Unii Europejskiej
3.2. Powiązania Polski z krajami unijnymi
3.3. Wymiar polityczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej
3.4. Wymiar społeczny przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Zakończenie
Bibliografia

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie