Rynek nieruchomości w Polsce i regulacje finansowo-prawno-podatkowe na nim występujace.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Rynek nieruchomosci i obowiazujace regulacje prawne 8 1.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce………8 1.2 Rynek nieruchomosci, czesci skladowe i przynaleznosci1.3.Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego 11 1.3. Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego……… 14 1.4. Więcej

 

Zarządzanie nieruchomościami.

Wstęp………3 Rozdzial I Pozycja prawna zarzadcy nieruchomosci………5 1.1. Licencja zawodowa………5 1.2. Umowa o zarzadzanie………10 1.3. Prawa i obowiazki zarzadcy………18 1.4. Zagadnienia zwiazane z budowa, eksploatacja oraz technicznym utrzymaniem nieruchomosci………31 Rozdzial II Stowarzyszenia zawodowe zarzadców nieruchomosci………36 Plan zarządzania nieruchomoscia………43 Zakończenie………66 Bibliografia………68 Więcej

 

Kształtowanie się cen na rynku nieruchomości w małych miastach

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Cenotwórstwo – ksztaltowanie polityki cen 1.1. Pojecie i funkcje cen ………..5 1.2. Rodzaje cen ………..11 1.3. Polityka kształtowania cen ………..13 1.4. Polityka cen a zmiany na rynku ………..17 1.5. Cena a wartosc……….. 22 Rozdzial II. Rynek Więcej

 

Efektywność gospodarowania nieruchomościami w gminie XYZ

Wstęp ………. 5 Rozdzial 1.Cel pracy, zakres i metodyka 1.1 Zakres merytoryczny ………. 7 1.2 Metody i techniki badawcze ………. 8 Rozdzial 2. Przeglad literatury ………. 9 Rozdzial 3. Podstawy formalno-prawne gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomosci 3.1 Gminny zasób nieruchomosci 18 Więcej

 

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Wstęp……..2 Rozdzial I. Podstawowe inforamcje o nieruchomosci……..4 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdzial II. Charakterystyka rynku nieruchomosci ……..24 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmiotu Więcej

 

Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.

Wstęp………4 Rozdzial I Historia I.I Bytom……… 6 I.II Gliwice ………9 I.III Siemianowice slaskie……… 11 I.IV Wnioski……… 12 Rozdzial II Rynek nieruchomosci Rozdzial III Analiza rynku lokalnego III.I Prognoza popytu ………19 III.I.1 Bytom ………20 III.I.2 Gliwice ………28 III.I.3 Siemianowice slaskie……… 31 Więcej

 

Wycena nieruchomości.

Wstęp………..3 Czesc I Przeglad literatury dotyczacej wyceny nieruchomosci………..5 Rozdzial 1. Uwarunkowania wyceny nieruchomosci Rozdzial 2. Przedmiot szacowania……….. 6 2.1. Mienie 2.2. Prawa rzeczowe 2.3. Prawa zobowiazaniowe Rozdzial 3. Cele szacowania………..12 3.1. Podzial celów na grupy 3.2. Cele wynikajace z przepisów Więcej

 

Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Nieruchomości jako specyficzny przedmiot obrotu nieruchomosciami……….4 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdzial II. Rynek nieruchomosci i jego struktura przedmiotowa……….26 2.1 Istota i specyfika Więcej

 

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie.

Wstęp ………..5 Rozdzial I. Istota zarządzania nieruchomosciami 1.1. Pojecie i cel zarządzania ……….. 7 1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami 1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8 1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11 1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12 Rozdzial II. Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc Więcej

 

Firma XYZ jako podmiot rynku nieruchomości.

Wstęp Rozdzial I. Nieruchomości jako przedmiot badan 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje i cechy nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdzial II. Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Więcej

 

Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomości w XYZ

Wstęp………4 Rozdzial 1. Projekt inwestycyjny oraz dzialalnosc gospodarcza………6 1.1. Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia………6 1.3. Podstawowe parametry projektu………11 1.4. Cykl rozwoju projektu………12 1.4.1 Faza przedinwestycyjna………13 1.4.2. Faza inwestycyjna………16 1.4.3. Faza operacyjna………16 Rozdzial 2. Otoczenie działalności gospodarczej i jego elementy………18 Więcej

 

Wpływ czynników ‚wewnetrznych’ i ‚zewnetrznych’ na wartość nieruchomości, na przykładzie wybranego rynku nieruchomości.

Wprowadzenie Rozdzial 1. Podstawowe informacje o rynku nieruchomosci……………4 1.1. Nieruchomosc jako dobro ekonomiczne 1.2. Definicje rynku nieruchomosci 1.3. Cechy szczególne rynku nieruchomosci 1.4. Rola popytu, podazy i ceny na rynku nieruchomosci Rozdzial 2. Miejsce wartosci na rynku nieruchomosci……………12 2.1. Definicje Więcej

 

Plan zarządzania nieruchomością komerycjna.

Wstęp ……….5 1.1. Podstawa formalna opracowania planu. 1.2. Oznaczenie Wlasciciela i Zarzadcy. ……….5 1.3. Przedmiot i zakres planu……….. 5 1.4. Cele opracowania planu i oczekiwania wlasciciela……….. 6 1.5. Podstawy prawne sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 8 1.6. Źródła informacji wykorzystane do sporządzenia Więcej

 

Gospodarowanie nieruchomościami PKP S.A.( na przykładzie oddziału gospodarujacego nieruchomościami w mieście XYZ)

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka nieruchomosci 1.1. Ogólne pojecie, rodzaje i funkcje nieruchomosci ……… 7 1.2. Rynek nieruchomosci………13 1.3. Posiadane zasoby PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomościami………15 1.3.1. Budynki i budowle………17 1.3.2. Grunty i regulacja stanu prawnego gruntów………19 Rozdzial 2. Więcej

 

Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej.

Wstęp………..3 Rozdzial 1. Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomosci ………..4 1.1.Okreslenie nieruchomosci, stan prawny 1.2. Struktura wlasnosciowa 1.3. Ogólna lokalizacja nieruchomosci 1.4. Lokalizacja szczególowa 1.5. Parametry techniczne budynków 1.6. Stan techniczny budynków 1.7. Charakterystyka nieruchomosci 1.8. Zawartość dokumentacji nieruchomosci 1.9. Sposób Więcej

 

Rynek nieruchomości w latach 2000-2008.

Wstęp……….2 Rozdzial I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdzial II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje Więcej

 

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdzial I Historia ustawy z dnia 24 marca o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Okolicznosci powstania ustawy………6 2. Uregulowania prawne w zakresię nabywania nieruchomosci przez cudzoziemców – pierwsza wersja i kolejne nowelizacje ustawy………8 Rozdzial II Zakres obowiazywania Więcej

 

Zarządzanie nieruchomościami podmiotu gospodarczego w aspekcie jego struktury, funkcji i pozycji rynkowej (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego).

Wstęp Rozdzial I Nieruchomości-zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka nieruchomosci-ich podzial z uwzglednieniem nieruchomosci biurowych 2. Zarządzanie nieruchomosciami. Zarzadca nieruchomosci Rozdzial II Zarządzanie oraz nabywanie praw do nieruchomosci 1. Zarządzanie nieruchomosciami podmiotu gospodarczego przez osoby nalezace do personelu firmy 2. Praktyczny przebieg Więcej

 

Przekształcenie dzialek rolnych na cele inwestycyjne wraz ze studium przypadku przeksztalcen w powiecie bedzinskim w latach 2005-2010.

Wstęp Rozdzial I 1. Najwazniejsze zagadnienia dotyczace nieruchomosci. 2. Pojecie gruntów rolnych w rozumieniu ustawy z 1995 roku. 3. Definicyjne zagadnienia ochrony gruntów rolnych. 4. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych. 5. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych Więcej

 

Pośrednik a inne podmioty na rynku nieruchomości.

Wstęp………..5 Rozdzial 1 Istota rynku nieruchomosci 1.1. Pojecie rynku nieruchomosci………..7 1.2. Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………..9 1.3. Rynek nieruchomosci jako system………..13 Rozdzial 2 Pośrednik na rynku nieruchomosci 2.1. Definicja posrednictwa, podstawowe prawa i obowiazki pośrednika w obrocie nieruchomosciami………..21 2.2. Działalność pośrednika w Więcej

 

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w XYZ.

Wstęp………..2 Rozdzial I Istota I Rodzaje nieruchomosci komunalnych. 1.1. Pojecia i rodzaje nieruchomosci komunalnych………..4 1.2. Nieruchomości gruntowe………..7 1.3. Nieruchomosc lokalowa………..10 1.4. Nieruchomości budynkowa………..12 Rozdzial II Zasady gospodarowania nieruchomosciami komunalnymi. 2.1 Zasady prawidlowej gospodarki………..14 2.2 Zasada reprezentowania………..17 2.3. Zasada jawnosci………..19 2.4. Więcej

 

Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce.

Wstęp………..5 Rozdzial I Nieruchomosc jako przedmiot finansowania 1.1 Nieruchomosc i rynek nieruchomosci – ogólne definicje i cechy……….. 6 1.2 Źródła kapitału dla rynku nieruchomosci – techniki i metody finansowania……….. 12 1.3 Kredyt hipoteczny jako podstawowa metoda finansowania nieruchomosci mieszkalnych – Więcej

 

Udział i znaczenie podatku od nieruchomości w budżecie miasta XYZ.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Miejsce podatku od nieruchomosci w polskim systemie podatków lokalnych 1.1. Geneza podatku od nieruchomosci……….. 4 1.2. Podatek od nieruchomosci na tle innych podatków w polskim systemie podatkowym……….. 12 Rozdzial II Elementy konstrukcji podatku od nieruchomosci 2.1. Więcej

 

Wycena nieruchomości mieszkaniowych do celów sprzedaży na przykładzie lokalu wlasnosciowego firmy XYZ SP.Z O.O.

Wyciag z operatu szacunkowego………..6 Rozdzial 1. Okreslenie przedmiotu i zakresu wyceny 1.1. Przedmiot wyceny. 1.2. Zakres wyceny……….. 8 Rozdzial 2. Cel wyceny………..8 Rozdzial 3. Podstawy formalno-prawne wykonania operatu szacunkowego. 3.1. Podstawy formalne………..8 3.2. Podstawy materialno-prawne………..9 3.3. Źródła danych merytorycznych………..9 Rozdzial Więcej

 

Formy władania i zarządzania nieruchomościami na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O.

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Nieruchomości jako przedmiot badan 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci………..7 1.2 Funkcje nieruchomosci………..11 1.3 Źródła informacji o nieruchomosciach………..14 1.4 Pojecie i obszary zarządzania nieruchomosciami………..21 Rozdzial 2. Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci………..26 2.2 Cechy rynku Więcej

 

Zarządzanie nieruchomością komercyjna na przykładzie pasazu handlowego spółki C6 group sp. z o.o.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Rynek nieruchomosci w Polsce 1.1 Nieruchomosc w świetle przepisów prawa………. 5 1.2 Rynek nieruchomosci………. 7 1.3 Istota i rodzaje nieruchomosci………. 8 1.4 Źródła informacji o nieruchomosciach ……….16 Rozdzial II Zarządzanie finansami nieruchomosci 2.1 Zarządzanie nieruchomosciami ……….24 Więcej

 

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Rozdzial I Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Teza pracy Rozdzial II Nieruchomości 2.1 Pojecie nieruchomosci 2.2 Rodzaje nieruchomosci Rozdzial III Wycena nieruchomosci 3.1. Proces wyceny 3.2. Kryteria wyceny Rozdzial IV Metody wyceny nieruchomosci 4.1. Wycena nieruchomosci w podejsciu porównawczym 4.2. Wycena Więcej

 

Gospodarowanie nieruchomościami w Gminie XYZ

Wstęp……….4 Rozdzial I. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Miejsce gminy w strukturze samorządu………. 6 1.2. Zadania i kompetencje gminy ……….7 1.3. Władze gminy ……….11 1.3.1. Rada gminy………. 11 1.3.2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta ……….15 1.4. Jednostki pomocnicze samorządu Więcej

 

Podatek od nieruchomości w Polskim systemie podatków lokalnych na przykładzie Miasta XYZ w latach 2010 – 2013

Wstęp Rozdział I Polski system podatkowy 1.1 Geneza podatku, pojęcie i jego cechy 1.2 Elementy struktury podatku 1.3 Zastosowanie podatku w funkcjonowaniu państwa 1.4 Klasyfikacja podatków w Polskim systemie podatkowym 1.5 Podstawowe znaczenie systemu podatkowego Rozdział II Podatek od nieruchomości Więcej

 

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta XYZ w latach 2008-2011

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego 1.1. Pojecie i istota nieruchomosci ………. 6 1.2. Cechy nieruchomosci ………. 10 1.3. Funkcje nieruchomosci ………. 17 1.4. Formy gospodarowania nieruchomosciami ………. 20 Rozdzial II. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu Więcej

 

Rozwój rynku nieruchomości komercyjnych na przykładzie województwa Slaskiego

Wstęp Rozdzial 1. Podstawowe informacje o nieruchomosci jako przedmiocie inwestycji na rynku 1.1. Pojecie oraz rodzaje nieruchomosci 1.1.1. Cechy charakterystyczne nieruchomosci 1.1.2. Funkcje jakie spelniaja nieruchomosci 1.2. Istota nieruchomosci komercyjnych 1.3. Inwestowanie w nieruchomosci komercyjne Rozdzial 2. Rynek nieruchomosci i Więcej

 

Plan zarządzania wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. XYZ

Wstęp Podstawowe informacje o nieruchomosci Stan prawny nieruchomosci Lokalizacja ogólna Ocena i opis stanu technicznego budynku Charakterystyka nieruchomosci Stan nieruchomosci Ustalenie sposobu zuzycia technicznego Okreslenie potrzeb remontowych Ocena metod zarządzania Podsumowanie i wnioski Analiza rynku nieruchomosci Okreslenie zasiegu rynku Klienci Więcej

 

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi gminy

Wykaz skrótów……….3 Wprowadzenie……….4 Rozdzial I Pojecia ‚gospodarowanie’ i ‚nieruchomosci komunalne’………. 6 Pochodzenie nieruchomosci komunalnych……….9 Rozdzial II Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi……….14 1. Gmina……….16 2. Zwiazek komunalny i miejska strefa usług publicznych……….17 3. Jednoosobowe spółki gminy……….18 4. Spólki prawa handlowego: Więcej

 

Funkcjonowanie rynku nieruchomości na przykładzie miasta XYZ

Wstęp ……..3 RozdzialI.Nieruchomosc, jako przedmiot obrotu na rynku mieszkaniowym 1.1 Pojecie i cechy nieruchomosci ……..4 1.2 Rynek nieruchomosci, jego rola i charakterystyka ……..11 1.3 Funkcjonowanie rynku nieruchomosci mieszkaniowych ……..18 Rozdzial II. Rynek mieszkaniowy miasta XYZ – analiza i ocena 2.1 Więcej

 

Wartość nieruchomości oraz jej wycena przez Rzeczoznawce Majatkowego

Wykaz skrótów…………3 Wstęp………… 4 Rozdzial 1. Wartość nieruchomosci 1.1 Istota wartosci …………5 1.1.1 Wartość wymienna………… 6 1.1.2 Wartość uzytkowa………… 9 1.1.3 Kształtowanie się wartosci ekonomicznej………… 9 1.2 Wartość nieruchomosci …………10 1.2.1 Funkcje wartosci nieruchomosci………… 10 1.2.2 Czynniki wpływajace na wartość Więcej

 

Zarządzanie wspólnota mieszkaniowa XYZ z wykorzystaniem rocznego planu gospodarczego

Streszczenie. Wstęp. Rozdzial 1. Nieruchomosc jako przedmiot zarządzania. 1.1 Istota i rodzaje nieruchomosci. 1.2 Formy władania nieruchomosciami. 1.3 Gospodarowanie nieruchomosciami. 1.4 Korzysci i koszty posiadania nieruchomosci. Rozdzial 2. Zarządzanie wspólnota mieszkaniowa. 2.1 Podstawy prawne działania wspólnoty mieszkaniowej. 2.2 Cele i Więcej

 

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych z udzialem kredytu hipotecznego na przykładzie projektu.

Wstęp…………3 Rozdzial I Źródła finansowania nieruchomosci mieszkaniowych. 1.1. Nieruchomosc jako przedmiot finansowania…………5 1.2. Podstawowe prawa rzeczowe nieruchomosci…………7 1.3. Kredyt jako glówne źródło finansowania nieruchomosci…………10 Rozdzial II Opis projektu 2.1. Profil kredytobiorcy i kredytodawcy. 2.1.1 Kredytodawca – ING Bank…………12 2.1.2. Kredytobiorca…………15 Więcej

 

Zarzadca na rynku nieruchomości

Wstęp……..1 Rozdzial 1. Nieruchomosc – definicje i pojecia 1.1. Pojecie nieruchomosci…….. 2 1.2. Rodzaje nieruchomosci…….. 3 1.3. Funkcje nieruchomosci…….. 7 1.4. Rynek nieruchomosci…….. 9 1.5. Uczestnicy rynku nieruchomosci ……..13 Rozdzial 2. Zarządzanie nieruchomosciami jako dzialalnosc zawodowa 2.1. Pojecie zarządzania ……..16 Więcej

 

Specyfika procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości

Wstęp. Rozdzial I Zagadnienia definicje zwiazane z nieruchomoscia 1.1 Definicja prawna. 1.2 Cechy nieruchomosci. 1.2.1 Fizyczne. 1.2.2 Ekonomiczne. 1.3 Typologia nieruchomosci. 1.4 Funkcje nieruchomosci. Rozdzial II Specyfika nieruchomosci jako obiektu inwestycyjnego 2.1 Rynek nieruchomosci i jego specyfika. 2.2 Pojecie inwestycji Więcej

 

Inwestowanie w nieruchomości na przykładzie obiektów sportowych.

Wstęp…….3 Rozdzial I. Nieruchomości jako kategoria ekonomiczna…….5 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2. Funkcje i cechy nieruchomosci 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4. Formy wlasnosci nieruchomosci Rozdzial II. Geneza inwestycji 2.1. Pojecie inwestycji…….28 2.2. Zalety i wady inwestowania w Więcej

 

Kryzys na rynku nieruchomości

Wstęp…………2 Rozdzial I Przyczyny kryzysu finansowego. 1.1. Analiza przyczyn kryzysu…………4 1.2. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata…………9 1.3. Sposoby zwalczania kryzysu…………16 Rozdzial II Analiza porównawcza wybranych wskazników charakteryzujacych kryzys. 2.1. Czynniki wpływajace na kryzys…………24 2.2. Rynek nieruchomosci w Polsce oraz w Więcej

 

Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie Wspólnot Mieszkaniowych w Warszawie

Wstęp ……….3 Rozdzial 1 Aspekty formalno – prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych 1.1.Definicja wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomosci wspólnej………. 4 1.1.1.Prawa do nieruchomosci ……….10 1.2.Podstawy prawne działania wspólnot mieszkaniowych………. 13 1.3.Organy wystepujace we wspólnotach mieszkaniowych………. 15 1.4.Cele i zadania wspólnot mieszkaniowych………. 20 Więcej

 

Dostep do informacji o zasobach nieruchomości gminnych na przykładzie gospodarowania nieruchomościami w XYZ

Wstęp. Rozdzial I Charakterystyka rynku nieruchomosci 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….5 1.2 Cechy nieruchomosci ……….10 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami ……….15 1.4 Istota i specyfika rynku nieruchomosci ……….15 Rozdzial II Zasady gospodarowania nieruchomosciami 2.1 Instytucje rynku nieruchomosci………. 29 2.2 Więcej

 

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej polozonej przy ul. Jednosci Robotniczej 17 w Slubicach

Wstęp ………..1 Rozdzial 1. Teoretyczne podstawy zarządzania nieruchomosciami 1.1 Pojecie i funkcje zarządzania………..6 1.2 Istota zarządzania nieruchomosciami ………..12 1.3 Strategie zarządzania nieruchomosciom………..21 Rozdzial 2. Charakterystyka prawno – ekonomiczna Wspólnot Mieszkaniowych. 2.1 Ogólne zasady prawne funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych……….. 25 2.2 Formy Więcej

 

Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez gmine miasta Szczecin

Wstęp ……….1 Rozdzial I. Pojecie nieruchomosci. 1. Cechy nieruchomosci ……….6 2. Wartość nieruchomosci ……….8 3. Prawa do nieruchomosci ……….11 Rozdzial II. Pojecie rynku nieruchomosci. 1. Podzial rynku nieruchomosci ……….15 1.1. Podzial rynku wedlug typów funkcjonalnych nieruchomosci ……….16 1.2. Podzial rynku Więcej

 

Nabycie wlasnosci od nieuprawnionego

Wykaz wazniejszych skrótów…………3 Wstęp…………5 Rozdzial I. Prawo wlasnosci jako podstawowa instytucja prawa rzeczowego 1.1. Ogólna charakterystyka prawa rzeczowego…………7 1.1.1. Rzeczy jako przedmioty praw rzeczowych…………7 1.1.2. Zasada superficies solo cedit…………11 1.1.3. Pojecie wlasnosci…………13 1.2. Nabycie wlasnosci i utrata wlasnosci…………18 1.2.1. Sposoby Więcej

 

Zbywanie praw najmu nieruchomości lokalowych-uslugowych

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Nieruchomości 1.1. Pojecie nieruchomosci w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzglednieniem nieruchomosci lokalowych-uslugowych 6 1.1.1. Ujecie prawa cywilnego. Nieruchomosc jako skladnik mienia………. 6 1.1.2. Ujecie wieczysto- ksiegowe………. 7 1.1.3. Nieruchomosc jako kategoria ekonomiczna………. 8 1.1.4. Nieruchomości- podzial Więcej

 

Pośrednik na rynku nieruchomości: Charakterystyka zawodu pośrednika na rynku na przykładzie biura X

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Pojecie, cechy i funkcje rynku nieruchomosci 1.1 Definicje, rodzaje i cechy nieruchomosci…………5 1.2 Pojecie rynku nieruchomosci – cechy i funkcje…………10 1.3 Podmioty dzialajace na rynku nieruchomosci…………16 Rozdzial II. Rola pośrednika na rynku nieruchomosci 2.2 Istota działalności Więcej

 

Charakterystyka zawodu pośrednika na rynku nieruchomości na przykładzie biura XYZ w Czestochowie

Wstęp…………3 Rozdzial 1. Pojecie, cechy i funkcje rynku nieruchomosci .1 Pojecie, rodzaje i cechy nieruchomosci…………6 1.2 Rynek nieruchomosci- jego definicja, cechy i funkcje…………13 1.3 Podmioty dzialajace na rynku nieruchomosci i relacje zachodzace miedzy nimi…………18 Rozdzial 2. Pośrednik i jego rola Więcej

 

Kondycja funduszy zamknietych aktywów publicznych sektora nieruchomości

Wstęp……….. 7 Rozdzial I Charakterystyka funduszy inwestycyjnych 1.1 Pojecie i charakterystyka funduszu inwestycyjnego ………..9 1.2 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ………..11 1.3 Izba Zarzadzajaca Funduszami i Aktywami……….. 12 1.4 Przedmiot działalności funduszu ………..14 1.5 Organizacja i zasady funkcjonowania funduszu inwestycyjnego ………..16 1.5.1 Więcej