Wycena nieruchomości.


Wstęp………..3

Czesc I

Przeglad literatury dotyczacej wyceny nieruchomosci………..5
Rozdzial 1. Uwarunkowania wyceny nieruchomosci

Rozdzial 2.
Przedmiot szacowania……….. 6

2.1. Mienie
2.2. Prawa rzeczowe
2.3. Prawa zobowiazaniowe


Rozdzial 3.
Cele szacowania………..12

3.1. Podzial celów na grupy
3.2. Cele wynikajace z przepisów prawnych


Rozdzial 4.
Nieruchomości………..20

4.1. Charakterystyka nieruchomosci
4.2. Rodzaje nieruchomosci


Rozdzial 5.
Prawa rzeczowe ………..26

5.1. Prawo wlasnosci
5.2. Uzytkowanie wieczyste
5.3. Ograniczone prawa rzeczowe
5.3.1. Uzytkowanie
5.3.2. Sluzebnosc
5.3.3. Zastaw
5.3.4. Hipoteka
5.3.5. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego
5.3.6. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do domu jednorodzinnego
5.3.7. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu uzytkowego
5.4. Posiadanie


Rozdzial 6.
Prawa zobowiazaniowe ………..39

6.1. Najem
6.2. Dzierzawa
6.3. Uzyczenie
6.4. Darowizna
6.5. Renta
6.6. Dozywocie


Rozdzial 7.
Rodzaje nieruchomosci………..44

7.1. Wartość rynkowa
7.2. Wartość odtworzeniowa
7.3. Wartość katastralna
7.4. Wartość bankowo – hipoteczna


Rozdzial 8.
Sposoby okreslenia wartosci ………..49

8.1. Podejscie porównawcze
8.1.1. Metoda porównywania parami
8.1.2. Metoda korygowania ceny sredniej
8.1.3. Metoda analizy statycznej rynku
8.2 Podejscie dochodowe.
8.2.1 Metoda Inwestycyjna.
8.2.1.1 Technika kapitalizacji prostej.
8.2.1.2 Technika dyskontowania strumieni pienieznych
8.2.2 Metoda zysków
8.3 Podejscie kosztowe
8.3.1 Metoda kosztów likwidacji.
8.4 Podejscie mieszane.
8.4.1 Metoda pozostalosciowa.
8.4.2 Metoda stawki szacunkowej.


Rozdzial 9.
Standardy zawodowe rzeczoznawców……….. 63

Rozdzial 10.
Uprawnienie do szacowania nieruchomosci ………..66

10.1 Rzeczoznawstwo majatkowe.
10.2 Uprawnienia zawodowe.
10.3 Komisja Kwalifikacyjna
10.4 Postepowanie kwalifikacyjne


Rozdzial 11.
Analiza rynku lokalnego ………..70
11.1 Wprowadzenie

Rozdzial 12.
Wnioski koncowe………..71

Rozdzial 13.
Zestawienie podstawowych przepisów prawnych……….. 72

Literatura

Czesc II
Operat szacunkowy nieruchomosci zabudowanej w XYZ w celu ustalenia wartosci sprzedaży

Rozdzial 14.
Podstawa prawna wyceny………..80

Rozdzial 15.
Przedmiot i zakres wyceny……….80

Rozdzial 16.
Cel wyceny…………80

Rozdzial 17.
Podstawy materialno – prawne wyceny………80

4.1. Podstawy prawne
4.2. Źródła danych merytorycznych
4.3. Okreslenie dat istotnych dla operatu szacunkowego


Rozdzial 18.
Stan prawny…………81

5.2 Opis nieruchomosci


Rozdzial 19.
Sposób wyceny………..84

6.1 Wybór podejscia i metody wyceny


Rozdzial 20.
Analiza rynku…………84Rozdzial 21.
Okreslenie wartosci nieruchomosci……….85

8.1 Analiza porównywalnych nieruchomosci
8.2 Obliczenie wartosci nieruchomosci
8.3 Wynik koncowy


Dane koncowe…………95

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>