Formy władania i zarządzania nieruchomościami na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O.


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Nieruchomości jako przedmiot badan

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci………..7
1.2 Funkcje nieruchomosci………..11
1.3 Źródła informacji o nieruchomosciach………..14
1.4 Pojecie i obszary zarządzania nieruchomosciami………..21


Rozdzial 2.
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci………..26
2.2 Cechy rynku nieruchomosci………..28
2.3 Podmioty i instytucje wystepujace na rynku nieruchomosci………..33
2.4 Zarzadca na rynku nieruchomosci………..40


Rozdzial 3.
Charakterystyka praw do nieruchomosci

3.1 Formy władania nieruchomosciami………..46
3.1.1. Wlasnosc i wspólwlasnosc………..46
3.1.2.Uzytkowanie wieczyste………..48
3.1.3. Ograniczone prawa rzeczowe………..50
3.2 Prawa zobowiazaniowe………..53
3.3 Trwaly zarzad………..56


Rozdzial 4.
System zarządzania badana nieruchomoscia

4.1 Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym………..58
4.2 Podstawowe informacje o nieruchomosci………..60
4.3 Analiza rynku nieruchomosci………..62
4.4 Plan zarządzania wybrana nieruchomoscia………..63


Zakończenie………..66
Bibliografia………..67
Spis aktów prawnych………..68
Spis tabel………..69
Spis rysunków………..70

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>