Gospodarowanie nieruchomościami w gminie.


Wstęp ………..5

Rozdzial I.
Istota zarządzania nieruchomosciami

1.1. Pojecie i cel zarządzania ……….. 7
1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami
1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8
1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11
1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12

Rozdzial II.
Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc gminy po akcesji do UE

2.1. Mienie komunalne……….. 14
2.2. Przeslanki gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc samorządu gminnego……….. 15
2.3. Inwestycje w nieruchomosci zwiazane z prowadzeniem usług ………..18
2.4. Rynek nieruchomosci gminnych zwiazanych z prowadzaniem uslug
2.4.1. Inwestycje w nieruchomosci zwiazane z uslugami ………..20
2.4.2. Rola wyceny nieruchomosci na rynku ………..38
2.5. Rynek usług w zakresię zarządzania gminnymi nieruchomosciami uslugowymi
2.5.1. Charakterystyka usług nieruchomosci ………..43
2.5.2. Funkcjonowanie rynku usług w zakresię zarządzania gminnymi nieruchomosciami uslugowymi ………..45

Rozdzial III.
Aktywny model gospodarki nieruchomosciami w gminie

3.1. Plan zarządzania nieruchomoscia ………..50
3.2. Analiza makrootoczenia nieruchomosci ……….. 53
3.3. Dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomosci……….. 55

Zakończenie ……….. 59
Bibliografia ……….. 61

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>