Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w XYZ. 4.24/5 (21)


Wstęp………..2

Rozdzial I
Istota I Rodzaje nieruchomosci komunalnych.

1.1. Pojecia i rodzaje nieruchomosci komunalnych………..4
1.2. Nieruchomości gruntowe………..7
1.3. Nieruchomosc lokalowa………..10
1.4. Nieruchomości budynkowa………..12

Rozdzial II
Zasady gospodarowania nieruchomosciami komunalnymi.

2.1 Zasady prawidlowej gospodarki………..14
2.2 Zasada reprezentowania………..17
2.3. Zasada jawnosci………..19
2.4. Zasada ekwiwalentnosci swiadczen………..23

Rozdzial III
Ocena dzialan gospodarowania przez gmine Wroclaw.

3.1. Ogólne dane dotyczace rynku nieruchomosci komunalnych………..27
3.2. Dochody z nieruchomosci komunalnych………..34
3.3. Wydatki na utrzymanie nieruchomosci komunalnych………..41
3.4. Uwarunkowania przeplywów zwiazanych z nieruchomosciami komunalnymi………..45

Rozdzial IV
Ocena gospodarowania nieruchomosciami komunalnymi na podstawie badan ankietowych.

4.1. Opis procedur badawczych………..51
4.2. Postrzeganie nieruchomosci komunalnych przez mieszkańców XYZ………..51
4.3. Kierunki poprawy gospodarowania nieruchomosciami komunalnymi………..57

Zakończenie………..62
Bibliografia………..64

Spis tabel i rysunków………..66

Oceń