Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Nieruchomosc jako przedmiot finansowania

1.1 Nieruchomosc i rynek nieruchomosci – ogólne definicje i cechy……….. 6
1.2 Źródła kapitału dla rynku nieruchomosci – techniki i metody finansowania……….. 12
1.3 Kredyt hipoteczny jako podstawowa metoda finansowania nieruchomosci mieszkalnych – definicje i charakterystyka……….. 20


Rozdzial II
Poglebiona analiza sytuacji

2.1 Stan rynku nieruchomosci……….. 26
2.2 Tendencje na rynku kredytów mieszkaniowych……….. 29
2.3 Program „Rodzina na Swoim”……….. 39


Rozdzial III
Ocena kondycji i perspektyw rynku finansowania nieruchomosci

3.1 Sytuacja mieszkaniowa w Polsce – geneza i uwarunkowania rozwoju……….. 42
3.2 Usytuowanie rynku bankowego……….. 47
3.3 Inicjatywy panstwowe – program „Rodzina na Swoim”……….. 53


Zakończenie ………..59
Bibliografia ………..61
Spis tabel ………..63
Spis wykresów ………..63

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>